Rozpoznanie cenowe

Rozpoznanie cenowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym na dostawę projektora laserowego.

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku poszukuje dostawcy rzutnika laserowego. Chętnych prosimy o zapoznanie się ze szczegółami „Zaproszenia do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym” oraz „Formularzem oferty”. Zgłoszenia oraz oferty (według załączonego druku) należy przesyłać droga elektroniczną, listownie lub osobiście do 10 sierpnia 2019 r.

 

Oferty prosimy składać:

 

  • na adres elektroniczny: sekretariat@dramatyczny.pl,
  • listownie: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Elektryczna 12, 15-080,
  • osobiście na podany powyżej adres, w sekretariacie Teatru.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 85 74 99 160 lub 512 23 29 89.

 

Oferty złożone po 10 sierpnia 2019 roku nie będą rozpatrywane.

 

Formularz-oferty

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym