Rada Artystyczna

Rada Artystyczna

21 września 2016 r. została powołana Rada Artystyczna działająca przy Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. W jej skład wchodzą:

1. Franciszek Utko – Przewodniczący Rady Artystycznej (aktor Teatru Dramatycznego)
2. Maria Szyszko – Zastępca Przewodniczącego Rady Artystycznej (emerytowany pracownik Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
3. Monika Bania (specjalista ds. edukacji teatralnej Teatru Dramatycznego)
4. Jolanta Borowska (aktorka Teatru Dramatycznego)
5. Ewa Palińska (aktorka Teatru Dramatycznego)
6. Anatol Wap (Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego)

Rada jest organem doradczym Dyrektora Teatru. Jej celem jest wyrażanie opinii dotyczącej bieżącego lub planowanego repertuaru oraz działalności teatru.

Franciszek Utko – Przewodniczący Rady

Aktor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku od 1982 roku. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (1980). Najważniejsze spektakle w Teatrze Dramatycznym, w których zagrał: „Hamlet” (1983), „Próg” (1984), „Henryk VI na łowach” (1984), „Czego nie widać” (1989), „Ciężkie czasy” (1990), „Kandyd, czyli optymizm” (1994), „Nie igra się z miłością” (1997), „Przed świtem” (1998), „Makbet” (2002), „Don Juan albo Kamienna Uczta” (2003), „Mistrz i Małgorzata” (2004), „Paragraf 22” (2005), „Baśnie 1001 nocy. Karawana” (2006), „Pinokio” (2009) oraz „Wariatka z Chaillot” (2012). Wystąpił także w filmach: „Nad Niemnem” (reż. Zbigniew Kuźmiński), „U Pana Boga w ogródku” (reż. Jacek Bromski), „U Pana Boga za miedzą” (reż. Jacek Bromski), „Sztos 2” (reż. Olaf Lubaszenko” oraz w serialu telewizyjnym „Ojciec Mateusz”.

Maria Szyszko – Zastępca Przewodniczącego

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracowała w administracji rządowej i samorządowej w Białymstoku, gdzie zajmowała się sprawami kultury, m.in. nadzorowała teatry. Była współorganizatorem wielu projektów, szczególnie dotyczących dialogu międzykulturowego. Były to m.in.: Sympozjony „Warto zapytać o kulturę”, wojewódzka edycja Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, projekty „Żyjemy razem”, „Patrz Człowiek”. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Od marca 2016 roku na emeryturze. Uczy się grać na djembe.

Monika Bania

Z wykształcenia aktorka, z pasji pedagog teatru; autorka, instruktor i koordynator projektów edukacyjnych, integracyjnych, artterapeutycznych. Na co dzień pracuje w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra w Białymstoku. Współzałożyciel Fundacji Trzy Czte Ry!, która prowadzi autorskie przedszkole leśne „Puszczyk”. Współpracuje m.in. z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie przy portalu „Teatroteka szkolna”. Laureatka Konkursu im. H. Radlińskiej dla animatorów społecznych. Wyróżniona dyplomem MKiDN za „budowanie międzypokoleniowych mostów, twórcze korzystanie z nowych technologii oraz rozwijanie partnerstw instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi”.

Jolanta Borowska

Aktorka Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku od 1 września 1986 roku. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydział Lalkarski w Białymstoku (magister sztuki). Najważniejsze spektakle z jej udziałem w Teatrze Dramatycznym: „Krakowiacy i górale” (1987), „Zemsta” (1987), „Konopielka”, „Moralność Pani Dulskiej”, „Elektra” (2002), „Gąska” (2013), „Czarnobyl. Last minute” (2013), „Dziady III” (2014), „Guguły” (2014), „Bieżeńcy. Exodus” (2015), „Cudowna” (2016). Najważniejsze spektakle poza Teatrem Dramatycznym: „Gąska” w Teatrze Improwizacje (2007), „Piosenka jest dobra na wszystko – czyli nieobecni mają rację” (2006) oraz „Wolny w niewoli” (2007). Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandra Kwaśniewskiego (2004).

Ewa Palińska

Aktorka Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku od 1987 roku. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, Wydział Lalkarski w Białymstoku (tytuł magistra sztuki). W 1990 roku zdała Państwowy Egzamin Eksternistyczny, uzyskując tytuł aktora dramatu. Absolwentka Podyplomowego Studium Logopedycznego przy Uniwersytecie Warszawskim, Filii w Białymstoku (tytuł logopeda, 1993). Zadebiutowała rolą Martirio w „Domu Bernardy Alba” w reż. Andrzeja Jakimca. W ostatnich sezonach teatralnych zagrała m.in. w : „Szalonych nożyczkach”, „Czarownicach z Salem”, „Trzy razy łóżko”, „Balladach i romansach”, „Przyjaznych duszach”, „Weselu”, „Dziadach”, „Sońce”, „Bieżeńcach”, „Między nami dobrze jest”, „Exodus 2.0” i „Romeo i Julii”.

Anatol Wap

Absolwent Instytutu Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (obecnie Uniwersytet w Białymstoku), autor kilkudziesięciu prac i opracowań z zakresu historii, muzealnictwa i ochrony zabytków architektury militarnej. W latach 1990-1996 pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku, następnie przez dwa kolejne lata kierował Stanowiskiem Terenowym w Białymstoku Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od 1999 r. roku pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, a od 1998 r. Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.