Przetarg publiczny

Przetarg publiczny

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

ogłasza

przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego.

 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
ul. Elektryczna 12
15- 080 Białystok
tel. 85 74 99 198 fax: 85 74 99 183

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 1.12.2015 o godz. 9:30 w pok. 25.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:
– przy budynku Teatru ul. Elektrycznej 12, w dniu 27.11.2015r. w godzinach od 10 do 14.

Szczegółowe informacje na temat ww. samochodu można uzyskać pod nr tel. 693 390 407; osoba do kontaktu – Sebastian Bielonko.

Szczegóły oferty:

Ogłoszenie o przetargu publicznym
Wzór oferty
Wzór umowy