TiR – Spotkanie z prof. Piotrem Nowakiem, czyli Shakespeare i teatr oczami filozofa

Podczas najbliższego spotkania z cyklu „Teatr i Rozmowa” będziemy gościć prof. Piotra Nowaka, z którym porozmawiamy o teatrze widzianym oczami filozofa. Zapraszamy w czwartek, 30 marca o godz. 17.00. Wstęp wolny.

 

Profesor Nowak jest autorem licznych esejów i artykułów naukowych poświęconych twórczości mistrza ze Stratfordu, a także polskiego przekładu legendarnych „Wykładów o Shakespearze” W. H. Audena, które ten genialny angielski poeta, eseista i intelektualista prowadził w roku akademickim 1946/1947 w nowojorskiej New School for Social Research.

 

Piotr Nowak (1966) – profesor filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku, doktor habilitowany (2012, WFiS UW). W 2002 roku obronił dysertację doktorską w IFiS PAN (Pytanie o śmierć człowieka. Nietzsche – Heidegger – Arendt – Foucault – Kojève). Wykładał na uniwersytetach w Europie, w Stanach, w Rosji. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika filozoficznego „Kronos”. Członek Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego, wydawca. Jest autorem książek: Ontologia sukcesu. Esej przy filozofii Alexandre’a Kojève’a (Gdańsk 2006), Podpis księcia. Rozważania o mocy i słabości (Warszawa 2013), The Ancients and Shakespeare on Time. Some Remarks on the War of Generations (Amsterdam–New York 2014), Hodowanie troglodytów. Uwagi o szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka współczesnego (Warszawa 2014). Przekładał m.in. pisma H. Arendt, W.H. Audena, L. Straussa, A. Kojève’a, A. Blooma, B. Pasternaka, W. Rozanowa, A. Biełego, P. Florenskiego, J. Taubesa, S. Franka. Ostatnio opublikował „Puszkę z Pandorą”, w której diagnozuje krytyczny stan polskiego systemu edukacji akademickiej.

 

„Piotr Nowak jest zjawiskiem niecodziennym w polskiej i światowej filozofii, a chciałoby się, gwoli dobra filozofii i nas, jej odbiorców i beneficjantów, by takich jak on było coraz więcej. Nowak nie podąża utartymi szlakami, wybierając trakty, na których tłoczno. Nowak nie liczy się z kanonami określanymi raczej logiką życia akademickiego niż dynamiką zgłębiania sensu świata i życia-w-świecie… Poszukuje odpowiedzi na rzadko zadawane, a sedna sięgające pytania tam, gdzie standardowy filozof rzadko się zapuszcza, i z każdej ze swych wypraw poznawczych przynosi cenne trofea, jakimi szczodrze się ze swymi czytelnikami dzieli. Lektura szkiców Nowaka jest dla łaknących rozumienia zawsze niezapomnianą intelektualną przygodą, a nigdy rozczarowaniem. Z reguły jest wyrzutem: tak dużo w tym, co wiemy, uroczysk niewiedzy. I zachętą: w naszym zatłoczonym wieściami świecie tyle jest jeszcze ziem dziewiczych do odkrycia…” (Zygmunt Bauman)

 

Relacja ze spotkania: