(re)interpretacje. slap czytań – OBCY. INNY. SWÓJ

Białystok to miasto pogranicza. Stykają się tutaj terytoria „swojego” i „obcego”, różnych wspólnot, odrębnych kulturowo, obyczajowo, wyznaniowo, etnicznie i narodowościowo – niczym swoisty ślad po wielokulturowej i wielonarodowej Polsce międzywojnia. Białystok to obszar, na którym koegzystują polska większość i mniejszości narodowe: ukraińska, białoruska, romska, tatarska, litewska i rosyjska. Obok siebie mieszkają katolicy obrządku rzymskiego, grekokatolicy i prawosławni, muzułmanie i społeczność żydowska. To miejsce samo przez się prowokuje do pytań o definicje „obcego”, „innego”, „swojego”, o granice tolerancji, akceptacji, o proces kształtowania i wymazywania tożsamości. Stawiamy więc te pytania i kilka innych. Więcej nawet: liczymy na odpowiedzi.

Czytania trzech odrębnych tekstów współczesnych skupionych wokół tematu OBCY.INNY.SWÓJ w formie performatywnych spektakli odbędą się:
20.10, godz. 20:00 – „Śnieży” Roberta Jarosza, reż. Waldek Raźniak
21.10, godz. 15:00 – „A(II) Rh+” Nicolety Esinencu, przekład Joanna Kornaś-Warwas, reż. Aneta Groszyńska
21.10, godz. 17:00 – „Włochy-Brazylia 3:2” Davide Enia, przekład Ewa Bal, reż. Krzysztof Rekowski

Po ostatnim czytaniu 21 października zapraszamy na dyskusję panelową o OBCYM. INNYM. SWOIM w kontekście Białegostoku, w której udział wezmą:
prof. Wojciech Śleszyński, dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB
mgr Katarzyna Niziołek, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Prezes Zarządu Fundacji UwB
mgr Małgorzata Siwicka, psycholog, major Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

* –  tekst „Śnieży” Roberta Jarosza został nagrodzony na 23. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu; „Śnieży” zostało opublikowane w „Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży” zeszyt 33 (wydanym przez CSD w Poznaniu).

Scena: foyer

Partnerem projektu jest Wydawnictwo Format-a (dawna Panga Pank).