(re)interpretacje. slap czytań

Nowy teatralny cykl czytań tekstów współczesnych i nowych odczytań klasyki, które poddamy interpretacji i reinterpretacji, rekonstrukcji i dekonstrukcji. Tematami czytań są zjawiska społeczne, kulturowe, obyczajowe, polityczne i historyczne. Przyjrzymy się stereotypom, archetypom, obiektom kultu i obszarom tabu. Poszperamy w mitologii, antropologii, socjologii i filozofii. Poszukamy sensu w bezsensie i alogiki w logice. Zadamy pytania, skłonimy do regresji, wywołamy anamnezę. Sprowokujemy refleksję, śmiech, wyparcie, histerię, a może katharsis.

 

Slap to uderzenie w twarz. Boli, ale pozwala się ocknąć. 

 

Raz w miesiącu przez kilka dni, trzy zespoły reżysersko-aktorskie pracują nad odrębnymi dramatami współczesnymi bądź klasycznymi. Efekty ich pracy zobaczymy w postaci performatywnych czytań z udziałem publiczności. Każdej edycji (re)interpretacji towarzyszy dyskusja panelowa z udziałem specjalistów z różnych dziedzin, wykładowców akademickich, autorów, wydawców, krytyków, ludzi teatru i mediów.

 

Partnerem projektu jest Wydawnictwo Format-a (dawna Panga Pank).