Przyjaciel Teatru

<!– wp:acf/text {
"id": "block_5c91192a5854f",
"data": {
"id": "",
"_id": "field_5c1cca23f3fd2",
"text": "

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra W\u0119gierki w Bia\u0142ymstoku jest jedn\u0105 z najstarszych i najwi\u0119kszych instytucji artystycznych na terenie wojew\u00f3dztwa podlaskiego. Bogata historia modernistycznego budynku przy ul. Elektrycznej w Bia\u0142ymstoku si\u0119ga okresu przedwojennego. Od ponad 70 lat spektakle prezentowane na naszych scenach, bawi\u0105 i wzruszaj\u0105 kolejne pokolenia widz\u00f3w. W umiej\u0119tny spos\u00f3b \u0142\u0105czymy tradycj\u0119 z nowoczesno\u015bci\u0105. W naszym repertuarze znajduj\u0105 si\u0119 zar\u00f3wno sztuki z kanonu literatury polskiej oraz \u015bwiatowej, jaki i spektakle zwi\u0105zane z ciekaw\u0105 histori\u0105 oraz bogat\u0105 kultur\u0105 naszego wojew\u00f3dztwa. Prowadzimy sta\u0142\u0105 wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z krajami Partnerstwa Wschodniego: Bia\u0142orusi\u0105, Litw\u0105, Ukrain\u0105 i Mo\u0142dawi\u0105.\r\n

 \r\n

 \r\n

Dbamy o jak najwy\u017csz\u0105 warto\u015b\u0107 artystyczn\u0105 przygotowywanych przez nas spektakli, poniewa\u017c odwiedzaj\u0105 nas przede wszystkim osoby zainteresowane kultur\u0105 wysok\u0105. Naszymi odbiorcami s\u0105 zar\u00f3wno koneserzy sztuki wy\u017cszej, \u015brodowiska opiniotw\u00f3rcze dziennikarze, jak i studenci, m\u0142odzie\u017c oraz dzieci. W 2016 roku zagrali\u015bmy blisko 300 spektakli, kt\u00f3re obejrza\u0142o prawie 35 tysi\u0119cy os\u00f3b. W poprzednim roku odnotowali\u015bmy ponad 100 tysi\u0119cy wej\u015b\u0107 na nasz\u0105 stron\u0119 internetow\u0105, a ponad 10 tysi\u0119cy os\u00f3b obserwuje nasz profil na Facebooku. Tak\u017ce ponad 10 tysi\u0119cy os\u00f3b otrzymuje od nas cotygodniowy mailing z aktualn\u0105 ofert\u0105 Teatru.\r\n

 \r\n

 \r\n

Z my\u015bl\u0105 o mi\u0142o\u015bnikach sztuki teatralnej,\u00a0zainteresowanych tak\u017ce finansowym wsparciem naszej instytucji,przygotowali\u015bmy inicjatyw\u0119 \u201ePrzyjaciel Teatru Dramatycznego\u201d. Bogata tradycja, wieloletnie do\u015bwiadczenie w zakresie wsp\u00f3\u0142pracy z firmami oraz r\u00f3\u017cnorodno\u015b\u0107 oferty reklamowej sprawiaj\u0105, \u017ce wsp\u00f3\u0142praca z nami mo\u017ce stanowi\u0107 doskona\u0142\u0105 okazj\u0119 do zaprezentowania Pa\u0144stwa marki naszym widzom.\r\n

 \r\n

 \r\n

Partnerom\u00a0Teatru oferujemy ekspozycj\u0119 reklamy w siedzibie instytucji, w materia\u0142ach promocyjnych, a tak\u017ce szereg niestandardowych dzia\u0142a\u0144 dostosowanych do potrzeb danej firmy. Jeste\u015bmy otwarci na r\u00f3\u017cnorodne formy wsp\u00f3\u0142pracy. Ch\u0119tnie dopasujemy nasze propozycje do Pa\u0144stwa potrzeb oraz oczekiwa\u0144.\r\n

 \r\n

 \r\n

Mamy nadziej\u0119, \u017ce zechcecie Pa\u0144stwo do\u0142\u0105czy\u0107 do grona Przyjaci\u00f3\u0142 Teatru Dramatycznego.\r\n

 \r\n

W sprawach wsp\u00f3\u0142pracy prosimy o kontakt z Dzia\u0142em Promocji i Pozyskiwania Funduszy: 85 74 99 163.”,
„_text”: „field_5c1cca26f3fd3”
},
„name”: „acf\/text”,
„align”: „”,
„mode”: „edit”
} /–>