Poezja – Lubię to!

Projekt zostanie zrealizowany w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Zadanie ma na celu popularyzować czytelnictwo poprzez cykl audycji internetowych. Chcemy przypomnieć i zachęcić czytelników do zapoznania się z dziełami epoki romantyzmu, a zwłaszcza z twórczością polskich wieszczów – Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego. „Poezja – Lubię to!” opiera się na współpracy aktorów naszego Teatru z filologami.

 

 

Kanwą projektu będzie poezja z kanonu poezji polskiej i światowej, będąca w programie nauczania szkół podstawowych i średnich. W nagraniu słuchowisk wezmą udział aktorzy Teatru Dramatycznego. Nagrania poprzedzą konsultacje z metodykami i pedagogami, którzy wezmą czynny udział w tworzeniu scenariuszy każdej audycji. Materiały będą udostępnione w Internecie: w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube) oraz stronie Teatru Dramatycznego. Audycjami będziemy chcieli zainteresować nauczycieli i uczniów. Powstałe materiały będą mogły posłużyć jako materiał dydaktyczny zarówno nauczaniu stacjonarnym, jak i zdalnym.

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

 

 

Nazwa zadania: Poezja – Lubię to!

Dofinansowanie: 27.300 zł

Całkowita wartość: 55.300 zł

 

ZADANIE DOFINANSOWANO Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO