Poezja – Lubię to!

Projekt zostanie zrealizowany w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Zadanie ma na celu popularyzować czytelnictwo poprzez cykl audycji radiowych oraz internetowych. Chcemy przypomnieć i zachęcić czytelników do zapoznania się z dziełami epoki romantyzmu, a zwłaszcza z twórczością polskich wieszczów – Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego. „Poezja – Lubię to!” opiera się na współpracy aktorów naszego Teatru z filologami.

 

Projekt składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich dotyczy produkcji słuchowisk radiowych. Kanwą projektu będzie poezja z kanonu poezji polskiej i światowej, będąca w programie nauczania szkół podstawowych i średnich. W nagraniu słuchowisk wezmą udział aktorzy Teatru Dramatycznego. Nagrania poprzedzą konsultacje z metodykami i pedagogami, którzy wezmą czynny udział w tworzeniu scenariuszy każdej audycji. Każda audycja zostanie wzbogacona muzyką i efektami dźwiękowymi, budującymi przestrzeń, nastrój i warstwę emocjonalną tak, by pobudzić wyobraźnię słuchacza w kierunku pełniejszego poznania i zrozumienia.

 

Materiały audio będą mogły zostać udostępnione także w Internecie: na YouTubie Teatru Dramatycznego. Ta część projektu oprócz walorów promocyjnych, będzie mogła mieć także walory edukacyjne. Audycjami będziemy chcieli zainteresować nauczycieli i uczniów. Powstałe materiały będą mogły posłużyć jako materiał dydaktyczny zarówno nauczaniu stacjonarnym, jak i zdalnym.

 

Moduł drugi zadania odnosi się do rejestracji video wszystkich elementów procesu twórczego. Z tego materiału powstanie warsztat dla uczniów, studentów, pasjonatów literatury w formie materiału audiowizualnego – warsztatu dostępnego on-line. W nagraniach wezmą udział aktorzy Teatru. Scenariusze będą także skonsultowane z filologami oraz metodykami.