„Światło w ciemności” – Kierunek Wschód VII

Światło w ciemności w reżyserii Andreja Saučanki

Teatr Tutejszy (Białoruś) / Fundacja Tutaka (Polska)

 

15 października 2023, godz. 18.00

 

Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1N

 

 

Obsada: Andrej Klašeń, Alaksiej Chałupka, Vijaleta Kandratovič, Hanna Maško, Nasta Laškovič, Jarasłava Barynava, Alaksandr Jendžyjeŭski.

 

Czas trwania spektaklu: 90 minut (bez przerwy)

 

od lat 16

 

Spektakl Światło w ciemności jest wspólnym projektem Teatru Tutejszego i Fundacji Tutaka. Przedstawienie powstało w oparciu o teksty i biografie twórców, którzy zostali zamordowani lub represjonowani w 1937 roku w Białorusi. W latach trzydziestych radzieckie NKWD przeprowadzało czystki wśród inteligencji białoruskiej. W nocy z 29 na 30 października 1937 r. NKWD rozstrzelało ok. 130 poetów, pisarzy, kompozytorów, ludzi sztuki. Ich ciała ukryto w nieoznaczonych, masowych mogiłach na Kuropatach pod Mińskiem. Dlatego od lat 80-tych Kuropaty stały się symbolicznym miejscem odradzającej się białoruskiej tożsamości i opozycji demokratycznej, a wraz z nastaniem dyktatury Łukaszenki, również głosem sprzeciwu wobec niego. Kiedy w 2020 roku rozpoczęła się białoruska rewolucja, rozstrzelani poeci znowu stali się ważnym punktem odniesienia, gdyż za próbę tworzenia czy ratowania białoruskiej kultury ludzie są znów wsadzani do więzień. W 2022 roku teatr podjął pierwszą teatralną próbę opowiedzenia o tych wydarzeniach w poetyckim spektaklu pod tytułem “37-22”, podkreślającym paralelę pomiędzy wydarzeniami roku 1937 i 2022.

 

W spektaklu Światło w ciemności najistotniejsza jest poezja, której nie sposób rozstrzelać, która nie poddaje się rozstrzelaniu. Teatr Tutejszy złożony z białoruskich aktorów, którzy opuścili kraj, chce dziś odnajdywać i przenosić poprzez swoją twórczość szczęśliwe chwile.

Galeria