Kierunek Wschód II

W dniach od 22 do 30 września oraz 25 października i 1 grudnia 2018 r. odbędzie się druga edycja festiwalu „Kierunek Wschód” – przeglądu teatralnego prezentującego kulturę pogranicza. Wydarzenie realizowane jest z myślą o międzynarodowej idei Partnerstwa Wschodniego.

 

W trakcie tegorocznego wydarzenia będziemy gościć teatry m.in. z Białorusi i Ukrainy, ale także z Bielska-Białej i Rzeszowa. W 2017 roku  w Białymstoku swoje spektakle zaprezentowały zespoły Republikańskiego Teatru Białoruskiej Dramaturgii z Mińska na Białorusi oraz Teatru im. Tarasa Szewczenki z Charkowa na Ukrainie.

 

Program tegorocznego festiwalu:

 

– 22 września, godz. 19.00, „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” – Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (Scena Duża)
– 23 września, godz. 20.00 , „Polowanie na szczury” – Grodzieński Obwodowy Teatr Dramatyczny z Grodna na Białorusi (Scena Kameralna)
– 25 września, godz. 19.00, „Pogorzelisko” – Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (Scena Duża)
– 26 września, godz. 19.00, „Trzy Gisèle” – Republikański Teatr Białoruskiej Dramaturgii z Mińska na Białorusi (Scena Duża)
– 28 września, godz. 19.00), „Św. Idiota” – Teatr Polski w Bielsku-Białej (Scena Duża)
– 29 września, godz. 19.00, „Koba/Stalin” – monodram w wykonaniu litewskiego aktora Aleksandra Rubinovasa (Scena Kameralna)
– 30 września, godz. 18.00, „Koba/Stalin” – monodram w wykonaniu litewskiego aktora Aleksandra Rubinovasa (Scena Kameralna)
– 25 października, godz. 19.00, „Kozia wyspa” – Białoruski Państwowy Teatr Młodzieżowy z Mińska (Scena Duża)
– 1 grudnia, godz. 18.00, „Rewizor” –  Narodowy Ukraiński Teatr Dramatyczny im. M. Zańkowieckiej ze Lwowa na Ukrainie (Scena Duża)

 

Bezpłatne wejściówki dostępne będą w Kasie Teatru od 4 września.

 

Każda osoba może otrzymać w Kasie Teatru po dwie wejściówki na każdy ze spektakli prezentowanych na Scenie Kameralnej i po cztery wejściówki na każde z przedstawień granych na Scenie Dużej. 

 

Po wszystkich spektaklach zapraszamy na spotkania i rozmowy z aktorami.

 

Zadanie dofinansowane ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Województwa Podlaskiego.

 

 

Patronat honorowy:

 

Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wojewoda Podlaski
Marszałek Województwa Podlaskiego
Prezydent Miasta Białegostoku

 

Patroni medialni:

 
Dwójka Polskie Radio
TVP Kultura
TV Biełsat
TVP3 Białystok
Polskie Radio Białystok
Radio Racja
Kurier Poranny
Niwa
e-teatr.pl
Teatr dla Was
Bialystokonline.pl
Niebywałe Suwałki
Wrota Podlasia
Poranny.pl
Poranny.tv