Projekty edukacyjne Teatru Dramatycznego

Projekty edukacyjne Teatru Dramatycznego

Warsztaty dla nauczycieli, spektakl dla najmłodszych oraz ogólnopolska konferencja naukowa to tylko niektóre z wydarzeń edukacyjnych, na które zapraszamy jesienią.

– Cieszę się, że nasze inicjatywy w tym zakresie spotykają się z tak dużym zainteresowaniem. Od ponad 10 lat prowadzimy warsztaty, w trakcie których dzieci, młodzież oraz dorośli szkolą swoje aktorskie umiejętności pod opieką naszych aktorów. W ubiegłym roku udało nam się zorganizować warsztaty dla nauczycieli na temat lektur szkolnych. W ubiegłym roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Wydziałem Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, dzięki któremu będziemy wspólnie realizować kolejne działania edukacyjne – powiedział Piotr Półtorak.

 

 

Wraz z Instytutem Socjologii i Kognitywistki, działającym w ramach Wydziału, organizujemy ogólnopolską konferencję naukową „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”. Głównym celem wydarzenia jest otwarta debata oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat miejsca kultury we współczesnym społeczeństwie polskim, z uwzględnieniem zarówno jej poziomu instytucjonalnego, jak i z punktu widzenia jej uczestników. Konferencja odbędzie się w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki 23 września br. Wydarzenie objęli swoim patronatem: prof. Robert Ciborowski – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Narodowe Centrum Kultury, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski oraz Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

 

– Głównym celem naszej współpracy jest podjęcie wspólnych działań ukierunkowanych na realizację efektywnej edukacji w zakresie aktywności kulturalnej w środowisku lokalnym i regionalnym. Adresatami organizowanej przez nas konferencji są zarówno interdyscyplinarne środowisko naukowe, jak i przedstawiciele instytucji i organizacji kulturalnych. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu wszystkie osoby, które zechcą podzielić się swoimi refleksjami na temat stanu współczesnej kultury. Szczegóły dotyczące rejestracji dostępne są na stronie internetowej konferencji: kulturakonteksty.pl. Rejestracja trwa do 20 sierpnia. Zachęcamy do udziału zarówno czynnego, jak i biernego. Podsumowaniem konferencji będzie wydanie monografii książkowej – powiedziała dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska z Instytutu Socjologii i Kognitywistyki UwB.

 

 

– Ponadto, w ramach współpracy z Teatrem Dramatycznym w naszym Instytucie został powołany zespół badawczy. Cieszymy się, że wraz z Działem Promocji i Pozyskiwania Funduszy TD będziemy realizować część zadań w ramach projektów ministerialnych – dodała dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska.

 

 

W tym roku pozyskaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje na realizację projektów edukacyjnych. Wsparcia udzielił nam także Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Jesienią zapraszamy nauczycieli do udziału w warsztatach „Teatr – Lubię to!”.

 

 

– Naszym celem jest stworzenie programu, który pomoże nauczycielom podnieść ich umiejętności i kwalifikacje w pięciu obszarach tematycznych. Dzięki spotkaniom z reżyserami i aktorami, pedagodzy będą mogli lepiej zrozumieć spektakl teatralny, nauczyć się jak poprowadzić koło teatralne, czy stworzyć szkolne przedstawienie, a także rozwinąć swoje umiejętności w zakresie recytacji i emisji głosu. Uczestnictwo w warsztatach będzie bezpłatne. Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o wysłanie wiadomości na adres: edukacja@dramatyczny.pl – powiedziała dr Martyna Faustyna Zaniewska, kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Funduszy TD.

 

 

W październiku Teatr Dramatyczny przygotuje wydarzenie dedykowane najmłodszym widzom.  Spektakl „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek” wyreżyseruje Michał Dąbrowski – twórca pochodzący z Białegostoku, laureat konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” za najlepszy spektakl dziecięcy („Mały Tygrysek Pietrek” Teatru Lalki i Aktora „Kubuś w Kielcach).

 

 

– Planujemy stworzyć spektakl dla dzieci wieku od 3 do 6 lat. Przedstawienie będzie miało walory edukacyjne: ukaże dzieciom teatr jako miejsce magiczne, opowie czym jest teatr i dlaczego jest tak ważny. Zależy nam na zachęceniu rodziców, opiekunów i wychowawców do wychodzenia do teatru z najmłodszymi dziećmi. Wspólne wizyty mogą stać się nie tylko okazją do zabawy, ale także do zainteresowania najmłodszych światem sztuki, która jest bardzo ważna w rozwoju każdego małego człowieka. W ramach zadania spektakl zostanie zaprezentowany rodzinom, które mają utrudniony dostęp do oferty kulturalnej, a następnie będzie włączony do repertuaru Teatru Dramatycznego jako spektakl familijny – powiedziała dr Martyna Faustyna Zaniewska.

 

 

Przy okazji obydwu projektów zostaną zaprojektowane i przeprowadzone profesjonalne badania ewaluacyjne, dzięki którym w przyszłości zostanie opracowany kompleksowy program edukacji teatralnej Teatru Dramatycznego.