Podsumowaliśmy zrealizowane projekty w 2023 roku

Podsumowaliśmy zrealizowane projekty w 2023 roku

Międzynarodowy festiwal teatralny, cykliczne szkolenia dla nauczycieli oraz stworzenie dokumentacji na potrzeby budowy dodatkowej sceny teatralnej – w trakcie spotkania z dziennikarzami dyrekcja oraz współpracownicy Teatru Dramatycznego podsumowali projekty zrealizowane w 2023 roku.

 

Nasza instytucja od kilku lat z powodzeniem realizuje liczne przedsięwzięcia finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także z budżetu województwa podlaskiego.

 

– Dzięki dofinansowaniu w łącznej kwocie prawie 600 000 zł, zrealizowaliśmy w tym roku trzy projekty z obszaru kultury. Dziękuję Ministerstwu Kultury i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego na czele z Marszałkiem Arturem Kosickim za wspieranie naszych pomysłów. Cieszę się, że w tym roku ponownie mogliśmy tworzyć ciekawe wydarzenia artystyczne i edukacyjne. Dziękuję także artystom, realizatorom, nauczycielom oraz naszej wspaniałej widowni za to, że wspólnie budujemy kulturę teatralną naszego miasta i województwa – powiedział Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

 

W tym roku zorganizowaliśmy siódmą edycję festiwalu „Kierunek Wschód VII”. Uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać m.in. artystów z Armenii, Litwy, Macedonii Północnej, Ukrainy, a także niezależnych aktorów białoruskich.

 

– Cieszymy się, że jedno z naszych najważniejszych wydarzeń artystycznych z roku na rok rozwija się i pozwala widzom doświadczyć teatralnej różnorodności. Prezentowane na festiwalu przedstawienia często dotykają tematów trudnych, zmuszają nas do głębszych refleksji i powodują wzruszenia. Cieszymy się, że po raz kolejny udało nam się zaprosić do Białegostoku wybitnych artystów, którzy właśnie tu mieli okazję zaprezentować swoje dzieła – dodała dr Martyna Faustyna Zaniewska, Zastępca Dyrektora ds. technicznych.

 

 

 

 

 

Już po raz piąty zaprosiliśmy nauczycieli oraz animatorów kultury do udziału w projekcie „Teatr – Lubię to! Sezon 5. Tym razem uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę i kompetencje z obszaru ekologii w teatrze, relaksacji, teatru cieni, adaptacji tekstu, pantomimy oraz pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami.

 

– Teatr, który wciąż pozostaje atrakcyjnym źródłem inspiracji dla kreacji artystycznych jak też postaw życiowych, tym obficiej obdarza czerpiących z niego widzów o ile posiadają oni wiedzę na temat sztafażu środków użytych dla realizacji przedstawienia. Możliwość spróbowania swoich sił przy realizacji działań scenicznych w czasie naszych warsztatów sprawia, że wspaniali nauczyciele jak też ci którymi podzielą się tą wiedzą i umiejętnościami staną się świadomymi widzami i twórcami – powiedział Marek Cichucki, aktor Teatru Dramatycznego.

 

Przy okazji realizacji projektu „Teatr – Lubię to!” ponownie współpracowaliśmy z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Badacze przygotowali narzędzie badawcze, dzięki któremu Fundacja SocLab przeprowadziła profesjonalną ewaluację zadania.

 

– Badania pozwalają na stałe monitorowanie jakości realizowanych warsztatów, a także pozwalają zauważyć w jaki sposób projekt oddziałuje na otoczenie, na przykład sieciując środowisko nauczycieli zainteresowanych teatrem, budując społeczność osób, które wzajemnie się inspirują i wzmacniają. Dzięki informacjom zebranym za pomocą internetowego kwestionariusza pozyskaliśmy informacje na temat jakości warsztatów. Były one ocenione bardzo pozytywnie. Uczestniczki i uczestnicy mogli również wyrażać swoje uwagi krytyczne oraz propozycje zmian na przyszłość. Historia projektu pokazuje, że są one brane pod uwagę przez Teatr Dramatyczny, na co zwracają uwagę sami respondenci. Wcześniejsze życzenia nauczycieli zostały uwzględnione przez organizatorów, co pozytywnie wpływa na atmosferę i poczucie współtworzenia Projektu przez zainteresowane nauczycielki i nauczycieli – powiedział dr Maciej Białous, Prodziekan Wydziału Socjologii UwB.

 

Trzeci ze zrealizowanych projektów to „Scena za rzeką – etap I”. Dzięki zadaniu powstała dokumentacja techniczna, na podstawie której w przyszłości przy ul. J. K. Branickiego 15 będzie można wybudować obiekt z dodatkową sceną mieszczącą na widowni 200 osób, nowoczesną przestrzeń warsztatowo-magazynową, profesjonalną salę prób oraz pokoje gościnne.

 

– Układ przestrzenny zaprojektowanego budynku stanowi podłużna, minimalistyczna kompozycja kilku prostopadłościennych brył o zróżnicowanej wysokości, przykrytych dachami płaskim. Forma budynku została mocno zdefiniowana przez gabaryty działki oraz uwarunkowania aktów prawa miejscowego. Front budynku stanowi wizytówkę Teatru. Został zaprojektowany jako jasna bryła pokryta kamieniem naturalnym w kolorze „złamanej bieli”, gdzie w centralnej jej części znalazło się logo Teatru Dramatycznego autorstwa prof. Andrzeja Strumiłły. Część wejściowa oraz druga bryła frontowa wykończone będę w czarnym szkle refleksyjnym i będą stanowić odbicie zieleni wysokiej rosnącej po drugiej stronie ulicy J. K. Branickiego – mówi Marcin Marczak, architekt.

 

Realizacja teatralnych projektów była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego. Więcej informacji na temat projektów zrealizowanych przez Teatr Dramatyczny można znaleźć na stronie dramatyczny.pl/projekty.