Otwarcie ofert na remont Teatru Dramatycznego

Otwarcie ofert na remont Teatru Dramatycznego

Poznaliśmy oferty, które wykonawcy złożyli w przetargu na modernizację budynku naszej instytucji. Remont Teatru Dramatycznego chcą realizować dwa podmioty.

 

Przetarg na generalny remont siedziby ogłosiliśmy w lutym tego roku. Zamierzona od wielu lat inwestycja, otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki na realizację zadania zostały także zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego. W piątek, 7 maja, minął czas na złożenie ofert w postępowaniu przetargowym.

 

W zaplanowanym terminie wpłynęły dwie oferty. Swoje propozycje złożyły firmy: Budimex SA oraz PORR S.A. – Lider wraz z Modzelewski & Rodek Sp. z o.o. – Partner. Cena brutto oferty Budimexu SA wynosi 31 777 284,93 zł, termin realizacji: 18 miesięcy, gwarancja na okres 84 miesięcy. Oferta PORR S.A. – Lider oraz z Modzelewski & Rodek Sp. z o.o. – Partner opiewa na kwotę 33 999 265,17 zł, termin realizacji: 18 miesięcy, gwarancja na okres 84 miesięcy. Złożone oferty analizowane są pod kątem formalno-prawnym. Wykonawcę inwestycji poznamy przed końcem II kwartału br.

 

Aktualnie trwa także przetarg na obsługę techniczną inwestycji. Poszukujemy wykonawcy, który będzie pełnił nadzór inwestorski nad modernizacją w branży: budowlanej, konstruktorskiej, sanitarnej oraz elektrycznej. Termin otwarcia ofert zaplanowany jest na 12 maja. W tym roku zamierzamy ogłosić także kolejne przetargi na dostawy: mechaniki sceny, systemu oświetleniowego, sprzętu multimedialnego oraz nagłośnieniowego.