OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego:

„Remont i przebudowa istniejącej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo

Handlowo – Usługowe

„BYCHOWO” Witold Zgubiński
ul. Witosa 16B

20-315 Lublin

Cena oferty: 316.110,- zł brutto
Łączna ilość uzyskanych punktów: 100 pkt.

Klasyfikacja poszczególnych ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym przedstawia się następująco:

L.p.

Wykonawca

PKT w kryterium Cena

PKT w kryterium Gwarancja

Razem

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BYCHOWO” Witold Zgubiński
ul. Witosa 16B, 20-315 Lublin;

90,000

10

100,000

2

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz, 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24

88,968

0

88,968

Działając zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.) zawiadamiam, iż zawarcie umowy możliwe będzie niezwłocznie po przesłaniu niniejszego rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie wynik