Ministerialne projekty

Ministerialne projekty

Warsztaty dla nauczycieli, spektakl dla najmłodszych, digitalizacja zbiorów archiwum artystycznego oraz międzynarodowy festiwal – podsumowaliśmy dzisiaj realizację ministerialnych projektów.

W kończącym się roku realizowaliśmy aż cztery projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Województwa Podlaskiego. Instytucja zorganizowała trzecią edycję festiwalu „Kierunek Wschód”, warsztaty dla nauczycieli „Teatr – Lubię to!”, w październiku odbyła się premiera spektaklu „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek”, a w grudniu została zdigitalizowana kolejna część zbioru archiwum artystycznego.

 

 

– Cieszę się, że nasze pomysły zyskują aprobatę osób oceniających ministerialne wnioski. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury oraz Urzędu Marszałkowskiego udaje nam się wzbogacić nie tylko naszą ofertę edukacyjną, ale także artystyczną. Dziękuję wszystkim pracownikom zaangażowanym w pisanie projektów, ale także za ich świetne przygotowanie i realizację – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

 

 

Na przełomie września i października już po raz trzeci zorganizowaliśmy przegląd „Kierunek Wschód III”. Do Białegostoku ponownie przyjechały teatry z krajów Europy Wschodniej, Partnerstwa Wschodniego, ale także artyści dotykający w swoich spektaklach tematyki pogranicza. W trakcie tegorocznego wydarzenia wystąpiły m.in. Narodowy Akademicki Teatr im. Iwana Franki z Kijowa na Ukrainie, Narodowy Teatr Akademicki im. Janki Kupały z Mińska na Białorusi, Teatr OKT/Wilno z Litwy, czy Republikański Teatr Białoruskiej Dramaturgii w Mińsku na Białorusi.

 

 

– W tym roku zaproszenie na festiwal przyjęły niezwykle cenione teatry. Po raz pierwszy w historii naszej sceny wystąpili artyści z Gruzji – z Państwowego Teatru Dramatycznego im. Waży Pszawellego w Telawi – najstarszej sceny w tym kraju. Publiczność mogła także obejrzeć „Lwów nie oddamy” – cenione i nagradzane przedstawienie Teatru im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa. Widzowie przyjęli wszystkie spektakle niezwykle entuzjastycznie. Myślę, że tegorocznym przeglądem postawiliśmy poprzeczkę niezwykle wysoko. Mam nadzieję, że w 2020 roku uda nam się zorganizować festiwal na równie wysokim poziomie – dodaje Piotr Półtorak.

 

 

W październiku odbyła się premiera spektaklu dla najmłodszych „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek”. Tym razem najsłynniejsza polska koza zawitała na Podlasie.

– Przedstawienie, na podstawie legendarnego utworu ”Przygody Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza w adaptacji Leona Moszczyńskiego, wyreżyserował Michał Dąbrowski. W ramach ministerialnego dofinansowania Koziołka Matołka mogły poznać m.in. dzieci mające na co dzień, utrudniony dostęp do oferty kulturalnej oraz podopieczni ośrodków Caritas i ELEOS. Teatr wydał także specjalną książeczkę dla najmłodszych „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek”. W lutym 2020 roku przedstawienie wejdzie na stałe do repertuaru teatru – powiedziała Martyna Faustyna Zaniewska – Kierownik Działu Promocji, Pozyskiwania Funduszy i Edukacji.

 

 

Także w październiku odbyły się szkolenia w ramach zadania „Teatr – Lubię to!”. Przygotowaliśmy program, który miał pomóc ponad 100 pedagogom podnieść ich umiejętności i kwalifikacje w pięciu obszarach tematycznych.

– Dzięki spotkaniom z reżyserami i aktorami, nauczyciele będą mogli lepiej zrozumieć spektakl teatralny, nauczyli się jak poprowadzić koło teatralne, stworzyć szkolne przedstawienie, a także mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności w zakresie recytacji i emisji głosu. Wiedza praktyczna i teoretyczna zostały zebrane w zeszytach teatralnych, które w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej teatru. Partnerem projektu było Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli – powiedziała Emilia Rogalska, specjalista ds. edukacji teatralnej.

 

 

Partnerem obydwu projektów był także Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Teatr oraz Instytut od ponad roku współpracują zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak i dydaktycznej. Współpraca ta zaowocowała m.in. organizacją ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne” oraz wydarzeniem „Wyprawa do Samotnej Góry” w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

– Instytut Socjologii bardzo ceni sobie współpracę z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki. Jest to dla nas możliwość realnego działania w jednej z ważniejszych sfer życia społecznego, jaką jest kultura – mówi dr hab. Małgorzata Bieńkowska (prof. UwB) – Dyrektor Instytutu Socjologii UwB.

 

 

Badacze z Instytutu Socjologii przygotowali raporty ewaluacyjne dwóch zrealizowanych zadań: „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek” oraz „Teatr – Lubię to!”.

– W przypadku obu ewaluowanych projektów zastosowano triangulację metod badawczych. W ramach dokonanej kompleksowej oceny przedstawienia oraz szkoleń dla nauczycieli zastosowano metody ilościowe oraz jakościowe. Umożliwiło to uzyskanie istotnych rekomendacji związanych ze zwiększeniem efektywności wdrażania poprzez spektakle edukacji teatralnej dzieci oraz prowadzonych szkoleń dla nauczycieli. Dzięki przeprowadzonej ewaluacji spektaklu „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek” będzie możliwe lepsze jego dostawanie do zróżnicowanych grup wiekowych odbiorców poprzez modyfikacje niektórych elementów. Natomiast dzięki ewaluacji szkoleń w ramach projektu „Teatr – Lubię to!” możliwe będzie poszerzenie tematyczne proponowanych przez Teatr warsztatów, tak aby były one dopasowane do bieżących potrzeb nauczycieli – powiedziała dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska z Instytutu Socjologii UwB.

 

 

Raporty ewaluacyjne powstały na podstawie badań przeprowadzonych przez Fundację SocLab:

– We współczesnej Polsce coraz więcej mówi się o potrzebie prowadzenia programów edukacji kulturalnej. Osoby odpowiedzialne za politykę na różnych szczeblach zaczynają zdawać sobie sprawę, że kultura nie jest tylko miłym dodatkiem do codziennego życia, ale stanowić może istotną dźwignię rozwoju ekonomicznego i społecznego. Zarówno miasto Białystok jak i województwo podlaskie stoją jeszcze przed wyzwaniem stworzenia programów edukacji kulturalnej, dlatego cieszymy się, że projekty takie jak Teatru Dramatycznego, wyznaczają w tym zakresie dobre praktyki. Ufamy, że jako socjologowie możemy wnieść swoje doświadczenie badaczy i ewaluatorów, żeby podnieść jakość edukacji kulturalnej, a jednocześnie sami możemy wiele nauczyć się od dużej i doświadczonej instytucji kultury – powiedział dr Maciej Białous z Instytutu Socjologii UwB.

 

W kończącym się roku realizowaliśmy także projekt „Archiwum cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap II”. Partnerem zadania były Fundacja M.I.A.S.T.O. Białystok oraz Archiwum Państwowe w Białymstoku.

– W ramach zadania dokonaliśmy digitalizacji materiałów, które znajdują się w archiwum artystycznym instytucji. W tym roku zdigitalizowaliśmy ponad 5000 elementów, wśród których znajdują się zdjęcia, afisze, plakaty, programy, ogłoszenia. Zdigitalizowane zasoby można oglądać w serwisie internetowym www.archiwum.dramatyczny.pl – powiedział Mariusz Kozłowski z Fundacji M.I.A.S.T.O. Białystok.

 

 

Dodatkowym elementem realizacji zadania było wydanie folderu edukacyjnego „75 lat Teatru Dramatycznego”. Wydawnictwo zawiera rys historyczny autorstwa Marka Kietlińskiego – Dyrektora Archiwum Państwowego oraz wybrane zdjęcia poddane digitalizacji. We wtorek, 31 grudnia, osoby które dokonają zakupu biletów w Kasie Teatru otrzymają folder w prezencie.