Leśmianowskie światy

Leśmianowskie światy

30 marca 2017 r. odbyła się finałowa gala konkursu recytatorsko-literacko-fotograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych „Leśmianowskie światy”.

Celami konkursu były: wzbogacenie wiadomości z zakresu literatury rodzimej i obcej; propagowanie znajomości twórczości Bolesława Leśmiana; rozbudzanie zainteresowań i pasji literackich i fotograficznych; pogłębianie humanistycznych zainteresowań uczniów oraz ich uzdolnień twórczych; doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim; promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego; zachęcanie do wystąpień publicznych, nabycie umiejętności autoprezentacji, a także nauka przyjaznej, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Po wstępnych przesłuchaniach wybrano 11 finalistów, którzy zaprezentowali się w czasie finałowej gali. Recytacji wysłuchało jury w składzie: Urszula Roman z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Monika Bania z Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku i Grzegorz Kowalski z Książnicy Podlaskiej, które przyznało nagrody następującym osobom:

I miejsce – Wiktora Stepnicka z Publicznego Gimnazjum w Zabłudowie
II miejsce – Zuzanna Zientak z Publicznego gimnazjum nr 20 w Białymstoku
III miejsce – Julia Bartnicka z Publicznego Gimnazjum w Turośni Kościelnej
Wyróżnienie – Dominika Wojno z Publicznego Gimnazjum nr 20 w Białymstoku, Barbara Halicka z Publicznego Gimnazjum nr 31 w Białymstoku

Wręczono także nagrody w pozostałych kategoriach:
Spośród 18 prac, które wpłynęły na konkurs literacki, jury w składzie: Kamila Luzia Antoniuk i Beata Paszukow wyłoniło laureatów:

I miejsce – Julia Natalia Wojciulik z Publicznego Gimanzjum nr 12 w Białymstoku
II miejsce – Julia Puczyńska z Publicznego Gimanzjum nr 12 w Białymstoku
III miejsce – Paulina Połubińska z Publicznego Gimnazjum nr 16 w Białymstoku
Wyróżnienie: Katarzyna Wilczewska z Publicznego Gimnazjum nr 12 w Białymstoku, Karolina Polkowska z Publicznego Gimnazjum nr 12 w Białymstoku

Na konkurs fotograficzny Moje spotkania z niezwykłym miejscem wpłynęły prace 22 osób. Jury w składzie: Piotr Mojsak i Grzegorz Jarmocewicz nagrodziło następujące osoby:

I miejsce – Dominik Zawadzki z Gimnazjum w Krasnopolu
II miejsce – Mateusz Mieleszko ze Zespołu Szkół w Gródku
III miejsce – Dominika Raciborska z Gimnazjum w Sokołach
Wyróżnienie – Julia Sadowska z Publicznego Gimnazjum nr 16 w Białymstoku, Martyna Nazarko z Publicznego Gimnazjum nr 13 w Białymstoku

Gratulujemy laureatom i cieszymy się, że mogliśmy objąć konkurs naszym patronatem.