Konkurs „Dotknij teatru” – fotorelacja

Konkurs „Dotknij teatru” – fotorelacja

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Szoła Podstawowa nr 34 w Białymstoku zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Teatralny „Dotknij Teatru”.

Konkurs przeznaczony był dla dziecięcych grup teatralnych z klas 4 – 6, działających przy szkołach podstawowych na terenie miasta Białegostoku. Celem konkursu była prezentacja i popularyzacja dorobku dziecięcych zespołów teatralnych, promocja literatury polskiej oraz obcej wśród dzieci i młodzieży, a także rozwijanie kreatywności scenicznej dziecięcych grup teatralnych, wspomaganie ich rozwoju, artystycznych zdolności i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Prezentacje biorące udział w konkursie stanowiły: inscenizacje tekstów literackich, małe formy dramatyczne, teatry poezji, widowiska słowno-muzyczne, kabarety oraz teatr piosenki i ruchu.

Przewodniczącą konkursowego jury była aktorka naszego Teatru – Agnieszka Możejko-Szekowska.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wczorajszego konkursu.