Gala konkursu „Patriotyzm dawniej i dziś”

Gala konkursu „Patriotyzm dawniej i dziś”

We wtorek (28 listopada) odbyła się uroczysta gala konkursu teatralnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych „Patriotyzm dawniej i dziś”. W trakcie uroczystości wręczono nagrody dla laureatów konkursu, którzy następnie zaprezentowali docenione spektakle.

Komisja w składzie:

  • Konrad Szczebiot – przewodniczący, kierownik Działu literacko – edukacyjnego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku;
  • Marek Krzysztof Brzozowski – sekretarz, wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
  • Roman Czepe – członek, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego;
  • Monika Bania – członek, pracownik Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku;
  • Krystyna Kacprowicz-Sokołowska – członek, aktor Teatru Dramatycznego Aleksandra Węgierki w Białymstoku;
  • Krzysztof Ławniczak – członek, aktor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

przyznała następujące nagrody:

  • W kategorii zespołowej:

– I miejsce: Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej za spektakl „Co to jest Patriotyzm”

– II miejsce ex equo:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach za spektakl „Zapisane w tańcu” oraz LO Politechniki Białostockiej za spektakl „Kiedy przyjdą”

– III miejsce:

Technikum nr 4 w ZS nr 4 w Suwałkach za spektakl „Ten dzień”

– IV miejsce:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych LO im. króla K. Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem za spektakl „Póki my żyjemy”

– V miejsce:

Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku za spektakl „Zawsze Polska”

– VI miejsce:

  • Nagrodę za najlepszą żeńską kreację aktorską otrzymała Magdalena Zygmunt z Technikum nr 4 w ZS nr 4 w Suwałkach za rolę w spektaklu „Ten dzień”,
  • Wyróżnienie za najlepszą męską kreację aktorską otrzymał Patryk Ekonomiuk z Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej za rolę w spektaklu „Kiedy przyjdą”.

Konkurs został zrealizowany wspólnie przez Wojewodę Podlaskiego, Podlaskie Kuratorium Oświaty oraz Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „NIEPODLEGŁA”.

Fot. Urszula Bondaruk