„Dziadek” – spektakl z udziałem osób niesłyszących

„Dziadek” – spektakl z udziałem osób niesłyszących

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” serdecznie zaprasza na niezwykły spektakl z udziałem osób niesłyszących, inspirowany wydarzeniami z historii Polski.
 

„Dziadek” to projekt edukacyjno – kulturalny realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIG-iem przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku, Zarządu Województwa Podlaskiego i Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.Przedsięwzięciu patronuje Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus”. Partnerem projektu jest Muzeum Wojska w Białymstoku, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży. Opieka medialna projektu: TVP Oddział Białystok, Polskie Radio Białystok, portal miejski BialystokOnline.pl.
 

W efekcie kilkumiesięcznych warsztatów prowadzonych pod okiem instruktorów – Izabeli Marii Wilczewskiej i Krzysztofa Zemło, których uczestnikami były osoby niesłyszące i niedosłyszące oraz ich słyszący przyjaciele, powstał niezwykły pokaz finałowy, który będzie retrospekcją najważniejszych wydarzeń historii Polski okresu międzywojennego 1918 – 1939, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Pierwszego Marszałka Polski i Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych – Józefa Piłsudskiego.
 

Tytuł projektu nawiązuje do jednego z pseudonimów pod jakim był znany Józef Piłsudski – „Dziadek”. Postać marszałka zostanie ukazana w zupełnie inny sposób, nie tylko jako wodza, polityka, Naczelnika Państwa czy ministra lecz przede wszystkim jako syna, brata, męża i czułego kochającego ojca. Wielkiego, a jednocześnie zwykłego człowieka, który tworzył historię ówczesnej Polski.
 

Spektakl został przygotowany według autorskiego scenariusza , którego współtwórcami są osoby niesłyszące. Dla nich jest to sposób na edukację kulturalno – historyczną i integrację ze środowiskiem słyszących. Osoby z niepełnosprawnością słuchu chcą sięgać do faktów historycznych, poznawać je poprzez sztukę i ukazywać w taki sposób, w jaki sami widzą i czują.
 

Spektakl zostanie opowiedziany „poza słowami” – językiem gestu, wyobraźni, emocji. Będzie to widowisko niezwykłe, nasycone światłem, muzyką, kolorem, teatrem cieni, językiem gestu, o silnym oddziaływaniu zmysłowym i emocjonalnym. Będzie to metaforyczna opowieść o ludziach i wydarzeniach tamtych lat, ukazana w sposób wyjątkowy, w zupełnej ciszy, z wykorzystaniem języka migowego jako niezwykłej formy teatralnej.
Spektakl przygotowywany w ten sposób, operując językiem gestu nie wymagającym tłumaczenia będzie bardzo dobrze zrozumiały dla osób nie znających języka migowego. Bedzie to teatr wizualny, plastyczny, dążący do przełamywania barier językowych, w którym aktorami będą uczestnicy zadania – osoby z niepełnosprawnością słuchu.
 

Nad oprawą muzyczną całego przedsięwzięcia czuwają muzycy – Marcin Mickiewicz i Łukasz Prokopowicz, którzy zagrają także podczas spektaklu.
 

Zasoby projektu dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 3.0 Polska. Licencja dostępna pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/