Dotknij teatru 2016

Dotknij teatru 2016

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim programie Dotknij teatru, przygotowywanym z okazji przypadającego 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru. 

Dotknij teatru to program edukacyjny, który poprzez różnorodne działania: spektakle, warsztaty, czytania dramatów, próby otwarte, projekcje, wykłady skumulowane w tygodniu następującym po Międzynarodowym Dniu Teatru, pozwala widzom poznać teatr „od kuchni” i tym samym zachęca do aktywnego udziału w życiu teatralnym.

Po raz pierwszy Dotknij teatru zorganizowała w 2010 roku łódzka Grupa Inicjatywna. Niemal równocześnie w Warszawie w 2011 roku rozwinął się projekt Instytutu Teatralnego Chodź do teatru!, realizujący podobne cele. Oba podmioty postanowiły połączyć siły oraz zaprosić do programu kolejne regiony. W 2012 roku wspólnie świętowano Dzień Teatru w Łodzi, w Wielkopolsce, na Śląsku i na Mazowszu. W 2014 roku zorganizowano już ponad 700 wydarzeń w 49 miastach w całej Polsce. 

Sposób organizacji akcji w regionach jest różnorodny – wynika z jego specyfiki, dostosowany jest również do możliwości finansowych. W Łodzi utworzono fundusz, z którego pokrywane są koszty organizacji, reklamy i promocji, w pozostałych regionach teatry same pokrywają koszty organizacji, a koszty promocji np. władze lokalne. 

Tegoroczną edycję zaplanowano 
na 27 marca – 3 kwietnia 2016 roku. Dla teatru udział w akcji oznacza zorganizowanie specjalnego wydarzenia na przykład warsztatu, spotkania, wycieczki po teatrze lub przekazanie nieodpłatnych zaproszeń na spektakle, czy wydarzenia repertuarowe. Wydarzenia i teatry je organizujące będą promowane jako część obchodów 250-lecia teatru publicznego.

Ponownie zostaliśmy koordynatorem regionalnym projektu i zapraszamy inne podmioty do przyłączenia się do akcji. Aby stać się częścią Dotknij teatru 2016 wystarczy skontaktować się z koordynatorem regionalnym i zgłosić swoje wydarzenie:
Emilia Siemakowicz
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
tel. 85 74 99 163
e-mail: esiemakowicz@dramatyczny.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego.

Więcej informacji: www.dotknij-teatru.pl

Dotknij Teatru