Czym jest niepodległość? Weź udział w konkursie

Czym jest niepodległość? Weź udział w konkursie

Zapraszamy uczniów oraz seniorów do udziału w konkursach: „Czym jest dla Ciebie niepodległość?” oraz „Odszukać świadków historii”. Obie inicjatywy są częścią projektu „Wolne dziecko”, realizowanego w ramach programu „Niepodległa”.

 

Integracja wokół idei niepodległości, współpraca różnych środowisk oraz złożenie hołdu osobom walczącym o niepodległość, to zadania, które urzeczywistnia zadanie „Wolne dziecko”. Dlatego w ramach projektu zapraszamy do wzięcia udziału w dwóch konkursach.

 

„Czym jest dla Ciebie niepodległość?” jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z regionu. Konkurs podzielony jest na grupy wiekowe. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych mogą wykonać prace plastyczne, natomiast uczniowie klas IV-VIII oraz szkół średnich – prace graficzne, muzyczne, audiowizualne lub literackie. Dopuszcza się możliwość łączenia różnych technik. Wybór formy pracy jest dowolny. Zgłoszenie do Konkursu wraz z pracą konkursową lub ze zdjęciem pracy konkursowej (jeśli jest to możliwe) należy wysłać na adres e-mailowy: konkurs@dramatyczny.pl w terminie do 26 października 2020 r. do godz. 12:00.

 

„Odszukać świadków historii” to propozycja kierowana do seniorów, którzy poznali losy swoich przodków i zechcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami. Celem konkursu jest ocalenie ważnych i wzruszających historii mieszkańców województwa podlaskiego. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy spisać swoje wspomnienia lub nagrać je, a następnie wysłać na adres e-mailowy: konkurs@dramatyczny.pl w terminie do 26 października 2020 r. do godz. 12:00.

 

W konkursach zostaną przyznane nagrody rzeczowe za najlepsze prace. Za I miejsce – nagrody o wartości 400 zł, za II miejsce – nagrody o wartości 300 zł, za III miejsce – nagrody o wartości 200 zł. Zwycięskie prace konkursowe zostaną wykorzystane jako element wizualizacji lub scenariusza w spektaklu „Wolne dziecko” w reżyserii Mateusza Sacharzewskiego.

 

Regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej w zakładce poświęconej projektowi „Wolne dziecko”: https://dramatyczny.pl/projekty/wolne-dziecko/