Bieżeńcy. Exodus – przygotowania

Bieżeńcy. Exodus – przygotowania

Już niedługo – 29 i 30 sierpnia będziecie Państwo mieli okazję uczestniczyć w plenerowym widowisku „Bieżeńcy. Exodus”, właśnie trwają intensywne przygotowania do tego wydarzenia.

Spektakl „Bieżeńcy. Exodus” opowiedziany może zostać wyłącznie w drodze, w ruchu. Tylko przez drogę i ruch da się mówić o tej „dobrowolnej deportacji” jaką było bieżeństwo. Pociąg, którym ruszymy z Sokół w kierunku wschodnim jest parafrazą losów naszych przodków. Za oknami pociągu miniemy te same miejsca, tyle że sto lat starsze. Miniemy Sokoły, Roszki, Płonkę, Łapy… i dotrzemy w głąb proletariackiej Rosji. Staniemy się nie tylko świadkami, ale też współuczestnikami losów bieżeńców – mówią twórcy.

Ten performatywny spektakl łączy ze sobą wiele elementów: instalację, improwizację, happening i teatr. Spektakl „Bieżeńcy. Exodus” w całości będzie grany w plenerze i w pociągu, wzdłuż linii kolejowej Sokoły–Łapy, zrekonstruowanym według modelu z czasów I wojny światowej. Mimo iż przedstawienie nie jest historyczną rekonstrukcją, a naszym „snem o bieżeństwie”, postaramy się pokazać historię wygnania milionów ludzi z terenów przygranicznych w latach 1915-1921.

Przygotowania do tego szczególnego widowiska trwają w kilku miejscach naraz: na trasie wzdłuż linii kolejowej Sokoły – Łapy, w siedzibie Teatru, w pracowniach krawieckich oraz plastycznych.
Dziękujemy za pomoc naszym wspaniałym wolontariuszom!