Zespół

Tomasz Wójcik

Tomasz Wójcik

Dorobek zawodowy:

Grafik, scenograf, reżyser teatralny, doktor nauk fizycznych. Autor plakatów m.in. do sztuk teatralnych, filmów, kampanii społecznych, a także różnorodnych projektów graficznych w tym okładek książek i czasopism. Jego prace eksponowane były na licznych wystawach, m.in. w Polsce, Słowacji, Finlandii, Belgii, Meksyku, USA. Jego styl graficzny wyróżnia się minimalizmem i klarownością osiągniętą poprzez ograniczenie środków wyrazu do form geometrycznych.

 

Projektuje scenografie i kostiumy teatralne. Jest autorem ponad 50 projektów, zarówno do przedstawień klasycznych, takich jak „Antygona” wg Sofoklesa, „Bhagawadgita” na podstawie „Mahabharaty”, „Ryszard III” wg Williama Shakespeare’a, jak i współczesnych tekstów, takich jak „Proces” wg Franza Kafki, „Dżuma” wg Alberta Camusa, „Cesarz” wg Ryszarda Kapuścińskiego.

 

Zadebiutował jako reżyser teatralny spektaklem „Kraksa” wg Fridricha Durrenmatta. Wyreżyserował m.in. autorski spektakl „Odblask” i „Makbeta” wg Williama Szekspira w Teatrze Adekwatnym, z którym był związany przez wiele lat.

 

Współpracował z z kanałem telewizyjnym Kino Polska, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, czy Politechniką Warszawską przy multimedialnych projektach edukacyjnych.

 

Był dyrektorem artystycznym projektów interdyscyplinarnych: Festiwal Sztuki Współczesnej – „Cztery Elementy”, „Tryptyk Wielkopostny” oraz „Animagic”.

 

W latach 2009–2013 współtworzył przestrzeń artystyczną „Lokal Użytkowy” w Warszawie.

 

Jest współtwórcą projektów internetowych, m.in. kanału „Edukacja spojrzenia” i „Labirynt Światła” na YouTube.