Zespół

dr Martyna Faustyna Zaniewska

30 kwietnia 1983 r.

dr Martyna Faustyna Zaniewska

30 kwietnia 1983 r.

Dorobek zawodowy:

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologii. Ukończyła studia magisterskie na kierunku socjologia na Uniwersytecie w Białymstoku, a następnie studia doktoranckie. W 2018 roku obroniła rozprawę doktorską poświęconą procesom kształtowania (się) tożsamości dużego miasta na przykładzie Białegostoku (Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego podjęła uchwałę o wyróżnieniu jej pracy). Jest autorką artykułów naukowych z zakresu socjologii miasta oraz socjologii kultury, a także współautorką książki „Kilka odsłon teatru białostockiego”. Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu „Zarządzania kulturą” na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz „Public Relations” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

 

 

 

Pracę zawodową rozpoczęła już w trakcie studiów: w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, gdzie zdobyła wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania samorządu, a także promocji i public relations jednostek samorządu terytorialnego. Następnie pracowała w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, gdzie inicjowała i realizowała działania promocyjne miasta. Ze strony urzędu odpowiadała m.in.: za realizację kampanii reklamowych, promocję wydarzeń kulturalnych, takich jak: „Kalejdoskop”, „Over the Top” oraz realizację projektów: koncert „Podziel się posiłkiem”, wystawa „Ziemia z nieba”, spektakl „Metropolish”, czy „Białystok Pozytywne Wibracje Festival”. Zajmowała się także współpracą i nadzorem nad instytucjami kultury.

 

 

W 2012 roku rozpoczęła pracę w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Kierowała Działem Promocji, Pozyskiwania Funduszy i Edukacji. Odpowiadała za pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych oraz od sponsorów, realizację projektów ministerialnych, działania edukacyjne, wizerunkowe instytucji oraz współpracę z mediami. Wraz z całym zespołem przyczyniła się do pozycji instytucji oraz sukcesów, jakie Teatr Dramatyczny osiąga w ostatnich latach.

 

 

Posiada bogate doświadczenie w zakresie aktywności na rzecz rozwoju lokalnej kultury. Była członkiem Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszenia Szukamy Polski. Wspólnie z przedstawicielami Fundacji M.I.A.S.T.O. Białystok zachęcała białostoczan i władze miasta do udziału w konkursie Europejska Stolica Kultury 2016. Współtworzyła wniosek aplikacyjny Białegostoku. Była członkiem komitetu organizacyjnego 94. Światowy Kongres Esperanto w Białymstoku. Odpowiadała za organizację części kulturalnej wydarzenia. Brała czynny udział w pracach nad powstaniem “Programu polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2020 plus”.

 

 

Absolwentka Niepublicznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Anny German w Białymstoku. Laureatka festiwali muzycznych. Członkini bluesowej Formacji Fru, z którą występowała m.in na jednym z największych festiwali bluesowych w Europie – „Rawa Blues Festival” w katowickim Spodku. Wraz z duetem McMahon & Kamiński nagrała cenioną w środowisku bluesowym płytę „Where Will You Go?”. Stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku dla młodych twórców. Dzięki stypendium nagrała płytę “Sen”. Wspólnie z artystami z Teatru Dramatycznego przygotowała spektakl “Migdały i rodzynki. Szkice białostockie” o przedwojennej historii Białegostoku i zaśpiewała w nim.  Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego. W 2020 r. zrealizowała projekt muzyczno-filmowy „Miasteczko”.

 

 

Współpracuje z Instytutem Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie prowadzi zajęcia pt. „Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury”.