Zespół

Marcin Nagnajewicz

Marcin Nagnajewicz

Dorobek zawodowy:

Kompozytor, aranżer, instrumentalista.

 

Doktor sztuk w dziedzinie sztuk muzycznych.

 

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku, w klasie akordeonu.

 

Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, w klasie kompozycji i aranżacji.

 

Absolwent Policealnego Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w Warszawie, w klasie gitary jazzowej.

 

Absolwent studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, w dyscyplinie artystycznej kompozycji i teorii muzyki.

 

Prowadzi działalność twórczą, w tym jako kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, autor aranżacji na różne składy instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne, a także pedagogiczną i naukową jako wykładowca w Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku. Od 2016 roku współpracuje z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza, Wydziałem Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, gdzie obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta. Prowadzi również działalność koncertową i popularyzatorską.

 

Od 2020 roku pełni funkcję konsultanta muzycznego w Białostockim Teatrze Lalek.