Zespół

Magdalena Kut

Magdalena Kut

Dorobek zawodowy:

Scenograf. Absolwentka w 2010 roku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz w 2014 roku krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki na kierunku Scenografia. W latach  2010-2013 współpracowała z AST w Krakowie pracując jako scenograf do egzaminów ze scen współczesnych pod opieką pedagogiczną Leszka Piskorza oraz jako współpraca scenograficzna w spektaklu Pływalnia według „Kręgu Personalnego 3:1” Larsa Noréna AST w  Krakowie pod opieką pedagogiczną Krystiana Lupy. Asystent scenografa i kostiumografa w Operze Krakowskiej (Dziadek do orzechów ins. i chor. E. Wesołowski,  Skrzypek na dachu  ins. i chor. E. Wesołowski, Piękna Helena reż. R. Zioło, Don Pasquale reż. J. Stuhr, Hrabina Marica  reż. P. Aigner  i Operze Nova w Bydgoszczy (Wesele Figara reż. W. Adamczyk).

 

Zrealizowała scenografie i kostiumy na deskach Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi (Wyszedł z domu reż. M. Rzepka, Opowieść wigilijna reż. T. Dajewski), Teatru Polskiego w Szczecinie ( Pensjonat Pana Bielańskiego reż. M. Gierszał) oraz w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (Pierwiastek z minus jeden reż. A. Mandat). Współpracowała jako kierownictwo artystyczne do plenerowego spektaklu Napój miłosny Opery Krakowskiej.

 

W 2012 roku wyróżnienie krajowe w Konkursie o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala CSP – Muzeum Śląskie. 2013 roku Grupowa Nagroda Specjalna w Konkursie Międzynarodowym Lighthouse Competition Città Immaginarie’ Artemide. W 2012, 2013 roku Stypendium Rektora ASP w Krakowie. W 2013 roku Stypendium Ministra i Dziedzictwa Narodowego. Od 2014 roku asystent w Pracowni Scenografii Teatralnej w Katedrze Scenografii ASP w Krakowie.