Zespół

Konrad Szczebiot

Konrad Szczebiot

Dorobek zawodowy:

Krytyk, historyk teatru, dziennikarz, konferansjer i dramaturg; Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT/IATC oraz Wiceprezes Polskiej Sekcji tej organizacji. Wykładowca Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie oraz Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku. Publikował w licznych polskich i zagranicznych czasopismach teatralnych. Wieloletni współpracownik Polskiego Radia (Dwójka oraz Jedynka). Były doradca Podsekretarz Stanu Wandy Zwinogrodzkiej oraz dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN. Specjalizuje się w kulturze krajów Europy środkowo-wschodniej.