Zespół

Jolanta Hinc-Mackiewicz

Jolanta Hinc-Mackiewicz

Dorobek zawodowy:

Jolanta Hinc-Mackiewicz – w latach 2019 – 2024 kierownik literacka Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, współpracowniczka ogólnopolskiego portalu www.teatrologia.info, dla którego m.in. wyreżyserowała trzy spektakle video z aktorami Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku; adeptka Teatru Adekwatnego w Warszawie (1982-1990); inicjatorka i dyrektor Artystyczno-Programowy Suwalskich Eksploracji Teatralnych SET’96-SET’2002 (międzynarodowego festiwalu teatrów alternatywnych 1996-2002), założycielka offowego Teatru Efemerycznego i Fabryki Monodramów (1991-2024), reżyserka 75 spektakli offowych, w tym 50 monodramów, nagradzanych wielokrotnie na przeglądach i festiwalach m.in. w Słupsku, Koszalinie, Krakowie, Tychach, Ostrołęce, Warszawie oraz prezentowanych na festiwalu Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu (2016) oraz dwukrotnie na Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora (2016 i 2017).

 

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego u prof. Zbigniewa Osińskiego oraz studiów podyplomowych: Wiedza o teatrze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim; wykwalifikowana menadżerka kultury: Europeen Diploma in Cultural Project Management Marcel Hicter Foundation, Bruksela.

 

Animatorka społecznego i zawodowego ruchu kulturalnego, autorka i koordynatorka wielu międzynarodowych projektów kulturalnych i społecznych, m.in. międzynarodowych wymian młodzieżowych i prezentacji scenicznych; dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach (1997-2000), kierownik Działu Imprez w Ośrodku Pracy Twórczej w Wigrach (2007), instruktor teatralny (ROKiS, MDK, ZPPP 1994-2012); gł. instruktor ds. animacji i edukacji teatralnej (Suwalski Ośrodek Kultury 2012-19).

 

Za swoich mistrzów rzemiosła teatralnego uznaje twórców Teatru Adekwatnego Magdę Teresę Wójcik oraz Henryka Boukołowskiego (białostoczanina), u których terminowała w Olecku (1980) i w Warszawie w Teatrze Adekwatnym w latach 1982 – 1990.