Zespół

Andrzej Sadowski

Andrzej Sadowski

Dorobek zawodowy:

Absolwent PWST w Krakowie (WA, dyplom w 1982 r.) Od początku lat osiemdziesiątych, do 2003 roku – prowadził (wspólnie z Katarzyną Deszcz) undergroundowy Teatr Mandala, w którym to zespole, zrealizował kilkadziesiąt projektów artystycznych z różnych dziedzin sztuki pokrewnych teatrowi, pokazywanych na wielu festiwalach teatralnych i performerskich w 35 krajach świata.

Od 1986 roku rozpoczął stałą współpracę z kilkunastoma europejskimi centrami teatralnymi, gdzie prowadził zajęcia warsztatowe w oparciu o eksperymentalne metody i techniki aktorskie wypracowane w Mandali. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczął współpracę z paroma uczelniami artystycznymi (m.in Dartington College od Arts /Devon, UK, Academia de Musica & des Artes Espectaculo /Porto, Portugalia ) – gdzie realizował autorskie projekty i kierował pracami semestralnymi w zakresie sztuki aktorskiej i wykorzystywania multimediów w spektaklu teatralnym.

W latach 1997-1999 był członkiem Akademii Teatralnej przy Radzie Europy (L’Academie Europeenne des Arts du Geste du Conceil d’Europe).

W teatrze repertuarowym zadebiutował w 1997 roku.

Poza teatrami w kraju, reżyserował m.in w Chorwacji, Japonii, Niemczech, Anglii, Irlandii, Szkocji, USA, Turcji, Ukrainie, Norwegii, Portugalii, Kanadzie oraz Rosji.

Obecnie, poza reżyserią i scenografią na scenach repertuarowych w Polsce i za granicą – zajmuje się współpracą z tancerzami oraz muzykami w ramach projektów podejmowanych przez formacje  a&a&a & herrkopf.