Zespół

Adam Opatowicz

Adam Opatowicz

Dorobek zawodowy:

W 1985 roku ukończył Wydział Lalkarski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (Filia we Wrocławiu). W latach 1985-1986 był aktorem Teatru Dramatycznego w Elblągu.

 

Od 1986 roku jest związany ze Szczecinem. W latach 1986-1991 był aktorem Teatru Polskiego. W latach 1992-1994 piastował stanowisko kierownika artystycznego Teatru Krypta. W 1994 roku, w wyniku konkursu, został dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Polskiego w Szczecinie. Od tego czasu sporadycznie występuje na scenie. Niemal całkowicie zajął się reżyserowaniem. Oprócz tego komponuje warstwę muzyczną do spektakli. Jest cenionym animatorem życia artystycznego Szczecina. Wspólnie z Henrykiem Gęsikowskim przyczynił sie do powstania kabaretu „Piwnica przy Krypcie” (1990). Nawiązał bliskie kontakty z krakowską „Piwnicą pod Baranami”, wspólnie z którą co roku organizowane są w Szczecinie Dymnalia – imprezy poświęcone Wiesławowi Dymnemu. Dla Opery na Zamku zrealizował cykl rzadziej wystawianych oper Stanisława Moniuszki.

 

Był pomysłodawcą, autorem adaptacji i muzyki, oraz reżyserem głośnego poetycko-satyrycznego słuchowiska Porfirion Osiełek, czyli Klub Świętokradców, zrealizowanego w Roku Gałczyńskiego (2003) w Rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie. W uznaniu zasług artystycznych, w 1993 roku został wyróżniony prestiżową Nagrodą Artystyczną Miasta Szczecina.

 

Jako reżyser współpracuje z teatrami Warszawy, Gdyni, Katowic, Zielonej Góry.