Dyrekcja zastrzega sobie prawo zmian w repertuarze.