„Zaczarowany świat baśni”

W 2015 roku objęliśmy patronatem konkurs „Zaczarowany świat baśni”, organizowany  przez Zespół Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku.

 

 

Przedsięwzięcie to jest skierowane do młodzieży szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego. Konkurs ma na celu m.in. rozbudzanie pasji recytatorskich i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim.

 

 

Aktualności  i szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie szkoły: www.zstio.net.pl/new/index.php/pl/konkursy/1158-basn-konkurs.html