Współpraca z Zespołem Szkół nr 16

W 2012 roku Teatr objął patronatem projekt edukacyjno-teatralny „Tales from here and there” (projekt międzynarodowy: Polska, Francja, Włochy, Portugalia, Turcja, Rumunia) realizowany przez Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku.

 

 

Zespół Szkół nr 16 to szkoła przygotowująca do zawodu młodzież z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, a także przysposabiająca do pracy osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Od sierpnia 2011 uczniowie szkoły uczestniczą w Projekcie „Tales from here and there”, realizowanym w ramach europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie” subprogram Comenius. W projekt zaangażowanych jest sześć krajów: Francja, Polska, Rumunia, Turcja, Włochy i Portugalia. Projekt trwać będzie dwa lata: od sierpnia 2011 do lipca 2013.

 

 

Realizacja projektu akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół umożliwi kadrze pedagogicznej wymianę wiedzy na temat innowacyjnych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi, wprowadzenie nowych rozwiązań pedagogicznych, uatrakcyjni ofertę edukacyjną szkoły, pozwoli na jeszcze efektywniejszą współpracę z rodzicami i społecznością lokalną. Uczniowie natomiast, dzięki zaangażowaniu w projekt, nabiorą pewności siebie, zdobędą ciekawe doświadczenia, nauczą się tolerancji i zrozumienia dla innych kultur, zwyczajów, a także wzrośnie ich motywacja do nauki języka angielskiego.

 

 

Program Comenius to jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. Jest adresowany do szkół, przedszkoli, uczniów, studentów kierunków pedagogicznych i innych organizacji działających w obszarze edukacji.

 

 

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej szkół, przedszkoli i innych instytucji edukacyjnych w Europie. Działania związane z realizacją projektu są w większej części finansowane przez Unię Europejską. Wszelkie działania i aktywności projektowe opierają się o narodowe legendy z krajów partnerskich. Mają one na celu rozwijanie umiejętności komunikacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno w języku ojczystym, jak i angielskim, poprzez wgląd w kulturę i tradycje partnerskich krajów europejskich. Partnerzy z poszczególnych krajów współpracują w parach, partnerem Polski są Włochy. Wymiana myśli, poznanie się, odbywa się poprzez regularne wideokonferencje. Uczestniczą w nich zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

 

 

W ramach działań związanych z realizacją programu Comenius “Tales from here and there” przedstawiciele szkół z krajów partnerskich (w tym z Zespołu Szkół nr 16) uczestniczą w spotkaniach roboczych i wizytach studyjnych w szkołach partnerów z zagranicy. Do tej pory odbyły się już dwa takie spotkania w dniach 17-21 października 2011 r. we Francji oraz 5-10 lutego 2012 we Włoszech.

 

Strona Szkoły:
http://www.zs16.pl/

 

 

WARSZTATY TEATRALNE

 

Warsztaty teatralne, zwiedzanie budynku teatru, przymierzanie kostiumów, to jedne z wielu atrakcji, w jakich w marcu 2012 r. uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Nr 16 w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Teatr sprawuje patronat nad realizowanym przez Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku, międzynarodowym projektem „Tales from here and there”. Odbywa się on w ramach akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół.

 

 

Młodzi ludzie uczestniczyli w warsztatach, które mają im pomóc w przygotowaniach do inscenizacji włoskiej legendy „Pan Trzynaście”. Powstaje ona w ramach projektu „Tales from here and there”, w wolnym tłumaczeniu „Opowieści z różnych stron (Europy)” i jest częścią spektaklu, który zostanie wystawiony we Francji w maju 2013 roku. Całe przedstawienie składać się będzie z adaptacji legend krajów biorących udział w Projekcie (Francja, Polska, Rumunia, Turcja, Włochy i Portugalia), które zostały przełożone na proste teksty w języku angielskim. Pomimo różnic kulturowych wszystkie opowieści poruszają podstawowe i uniwersalne wartości takie jak: dobro, prawda, lojalność, uczciwość, miłość, przyjaźń, lęk przed nieznanym. Spektakl promuje tolerancję i akceptację różnic, niezależnie od ich typu i podłoża.

 

 

Podczas pierwszego spotkania młodzież poznawała teatr z punktu widzenia aktora. W kostiumach teatralnych przyszli aktorzy mieli okazję poczuć emocje towarzyszące artystom na scenie, choć tym razem jeszcze przy pustej widowni. Pod profesjonalnym okiem Moniki Bani – specjalisty do spraw edukacji teatralnej odbyły się pierwsze zajęcia z pracy nad dykcją, emisją, oddechem. Był to wstęp do dalszej pracy nad warsztatem aktorskim, ale też okazja do uruchomienia wyobraźni, współpracy z rówieśnikami, prób przełamywania nieśmiałości oraz zdobycia ciekawego doświadczenia.