WĘDRÓWKI Z KAZANECKIM

„Wędrówki z Kazaneckim” to nowy cykl Teatru Dramatycznego, przygotowany z okazji przypadającego w 2009 r. Roku Wiesława Kazaneckiego. Wykorzystując narzędzia i środki teatralne chcemy w ciekawy i niebanalny sposób prezentować twórczość Poety, jego życie artystyczne i prywatne, związki z Białymstokiem.

Program „Wędrówki z Kazaneckim” jest realizowany przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku.

Więcej informacji o Wiesławie Kazaneckim na www.wieslaw-kazanecki.pl