TUczyTAMy

Akcja TUczyTAMy jest częścią festiwalu literackiego PRZECZYTAĆ BIAŁYSTOK, który Teatr Dramatyczny organizuje wraz ze Stowarzyszeniem Fabryka Bestsellerów w dniach 16-18 listopada 2012 roku. Celem akcji TUczyTAMy jest promocja czytelnictwa, jak również wyjście Teatru do Białostoczan i otwarcie się na przestrzeń miejską. W kilkudziesięciu nietypowych miejscach Białegostoku, np. u zegarmistrza, szklarza i szewca, w blokowiskach, autobusach miejskich, w szpitalach, domach dziecka, klubach i kafejkach, stanowiska lektorów zajmą aktorzy Teatru Dramatycznego, studenci AT i zaproszeni goście (urzędnicy, wykładowcy, dziennikarze). Przebrani stosownie do miejsca, o ustalonej godzinie, rozpoczną głośne czytanie wybranych książek.

 

 

Mieszkańcy miasta otrzymają mapy miejsc, gdzie „się czyta”, wraz z wykazem tytułów czytanych książek i godziną rozpoczęcia lektury. Prócz wysłuchania fragmentów książek będą mogli zapoznać się z ofertą wydawnictw, a na stoiskach w teatrze kupić wybraną pozycję oraz spotkać się z zaproszonymi autorami. Do akcji TUczyTAMy włączyło się wiele wydawnictw literackich z całej Polski, które podarowały nam książki. Czytania zostaną podzielone na grupy wiekowe: dla dzieci, dla młodzieży i studentów, dla dorosłych, kryminały (czytania wieczorne) i erotyki (czytania przed północą).

 

 

Festiwal PRZECZYTAĆ BIAŁYSTOK to prócz akcji TUczyTAMy również Wszędy Literackie – spotkania i rozmowy z autorami, wycieczki autobusem-ogórkiem szlakami wspomnień autorów z Białegostoku.

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

Galeria