Teatr do kwadratu

Teatr do kwadratu, czyli t2 jest wzbogaceniem oferty kulturalnej skierowanej do uczniów klas artystycznych i humanistycznych białostockich liceów oraz pierwszej w Białymstoku świetlicy sądowej dla nieletnich, utworzonej pod koniec roku 2011. Zakłada rozbudowaną, zintensyfikowaną (stąd „do kwadratu”) współpracę Teatru Dramatycznego z wymienionymi placówkami.

 

Składa się m.in. ze spotkań warsztatowych ze znaczącymi postaciami życia kulturalnego i artystycznego w Polsce – przedstawicielami różnych teatrów, zarówno od strony instytucjonalnej (teatry repertuarowe, grupy niezależne, teatry lalek), jak i estetycznej (teatr tańca, obrazu, słowa i tekstu dramatycznego, teatr zaangażowany politycznie). Goście ci będą reprezentantami różnych zawodów – to aktorzy, reżyserzy, dramaturdzy, założyciele teatrów. Oprócz spotkań zaproponujemy młodzieży ponad 100 godzin warsztatów interdyscyplinarnych, zakończonych przygotowaniem pokazów i wystaw w każdej z tych placówek.

 

 

W związku z faktem, iż w kolejnym sezonie planujemy poszerzenie obszaru edukacji teatralnej o nowoczesną edukację medialną, zadaniem projektu „Teatr do kwadratu” będzie również wyposażenie uczniów i nauczycieli w kompetencje niezbędne do podejmowania coraz trudniejszych zadań artystycznych, które postawimy przed nimi w kolejnych sezonach.

 

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.