Świętujmy razem 100-lecie Niepodległej – Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku dostępny

Projekt o charakterze edukacyjno-animacyjnym oparty jest na interakcji beneficjenta i koalicjantów. Zakłada umożliwienie wspólnego świętowania w  Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przez ok. 200 mieszkańców Białegostoku i pozostałych ośrodków z terenu województwa podlaskiego, należących do środowisk niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim niewidomych i niedowidzących wraz z pełnosprawnymi wykonawcami i odbiorcami.

 

 

Zadanie wiąże się ze strategicznym celem Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”, jakim jest włączenie mieszkańców Polski w działania  związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości oraz odpowiada na potrzebę pobudzenia działań w społecznościach lokalnych oraz wspieracie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, gdyż powstał ze wspólnej inicjatywy środowisk teatralnych i niepełnosprawnych w regionie woj. Podlaskiego dla stworzenia wspólnego wydarzenia o charakterze artystycznym.

 

 

Projekt przewiduje przeprowadzenie w koalicji z Podlaskim Okręgiem Związku Niewidomych w Białymstoku oraz VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku cyklu bezpłatnych integracyjnych warsztatów teatralnych. Zakończone zostaną pokazem (z audiodeskrypcją) umożliwiając wspólne  świętowanie w listopadzie 2019  100-lecia odzyskania Niepodległości.

 

 

Warsztatom teatralnym dla 12 osób niewidomych/niedowidzących (większość dorosłych) oraz 15 uczniów – mieszkańców Białegostoku i terenu woj. Podlaskiego będzie towarzyszyć:

 

 

Kurs dla asystenta osoby niewidomej dla 25 uczestników: 15 wolontariuszy uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku i 10 pracowników Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
Pokaz o charakterze performatywnego czytania z elementami śpiewu dla 200 odbiorców.
Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w tablice informacyjne z elementami systemu braille’a i z piktogramami na oznaczenie toalet i rzędów siedzeń dla niewidomych widzów.
Pokaz otwarty dla publiczności z audiodeskrypcją odbędzie się 10 listopada godz. 12.00.

 

 

Zadanie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.