OBSERWATORIUM KULTURY

1 sierpnia 2012 roku przy współpracy z pracownikami Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundacją SocLab, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki rozpoczął badania diagnostyczne mające na celu dostarczenie pełnej i rzetelnej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa podlaskiego.

Równorzędnym celem projektu było ilościowo-jakościowe określenie wizerunku instytucji kulturalnych, w tym Teatru Dramatycznego, a także ocena ich działalności artystycznej. Rezultatem projektu jest wiedza umożliwiająca kształtowanie i poprawę polityki artystyczno-marketingowej tych placówek. Całościowo projekt stanowi diagnozę społeczną mierzącą kapitał kulturowy regionu na podstawie korzystania przez mieszkańców województwa podlaskiego z instytucji kulturalnych. Ponadto wskazuje główne bariery hamujące wzrost uczestnictwa w kulturze wysokiej w oparciu o aktualną i praktyczną wiedzę. Badaniami zostało objętych 59 gmin. Szczegółowe wyniki badań zostały zaprezentowane w formie raportu. Na ich podstawie została także opracowana wersja raportu służąca rozpowszechnianiu, zawierająca informacje przydatne innym instytucjom kultury oraz podmiotom.

 

 

Raport do pobrania – kliknij!

 

 

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie Fundacji SocLab.

 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.