Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Remont Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku został zaplanowany na lata 2021-2023. Dotację na ten cel udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota rządowego wsparcia to 26 000 000 zł. Szacunkowa wartość całej inwestycji wynosi 58 000 000 zł.

 

 

W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie, remoncie i dociepleniu zabytkowego budynku teatru przy ul. Elektrycznej 12. Planowana jest także wymiana instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjno-ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnej, zagospodarowanie terenu wokół budynku.

 

 

Modernizacja obejmie wymianę stolarki i ślusarki, montaż nowych siedzisk na widowni, dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także do wymogów przeciwpożarowych. Zadanie zakłada także nowoczesne rozwiązania w obszarze technologii sceny, akustyki oraz elektroakustyki.

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

 

NAZWA ZADANIA: Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

 

DOFINANSOWANIE 26.000.000 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 58.000.000 zł