KONKURS MŁODYCH ARCHITEKTÓW

2 kwietnia 2007 r. w porozumieniu z Politechniką Białostocką Teatr Dramatyczny w Białymstoku ogłosił konkurs dla studentów Wydziału Architektury na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy oraz aranżacji wnętrz Teatru Dramatycznego. Ideą konkursu było wykreowanie nowego wizerunku dla istniejącego obiektu (teatru), uzyskanie właściwych warunków działania i pracy instytucji oraz takie przekształcenia wnętrz, aby Teatr stał się bardziej atrakcyjnym miejscem dla odwiedzających. Przebudowa i aranżacja obejmować miała foyer, scenę nocną (w miejscu dotychczasowego górnego foyer), małą scenę i toalety.

 

 

 

Pula nagród w konkursie wynosiła 6.000 zł. Nagrody ufundowała KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. Przyznanie Grand Prix natomiast było równoznaczne ze skierowaniem wyróżnionego projektu do realizacji. Do finału zakwalifikowało się 19 prac indywidualnych i zbiorowych.

 

 

Najciekawsze rozwiązania, zdaniem Jury pod przewodnictwem Grażyny Dąbrowskiej-Milewskiej przedstawili:

 

– Sylwia Włodarczyk (praca indywidualna) oraz
– Andrzej Chomski, Paweł Dworzańczyk, Stefan Kaczyński (praca zbiorowa).

Oba projekty otrzymały ex equo II miejsce. Decyzją Jury I nagroda oraz Grand Prix nie zostały przyznane.

 


Pozostali Laureaci:

 

– III miejsce – Milena Krupa, Piotr Lutarewicz, Krystian Karpiuk
– wyróżnienie I stopnia (dwa równorzędne) – Piotr Szymusiuk oraz Leszek Sokołowski, Łukasz Berezowiec, Mateusz Sanejko
– wyróżnienie II stopnia – Augustyn Semko
– wyróżnienie III stopnia – Dominika Anna Gawarkiewicz i Izabela Czech

 

 

Wręczenie nagród laureatom odbyło się 29 września w Teatrze Dramatycznym i uświetniło premierę spektaklu w reżyserii Piotra Dąbrowskiego „Trumna nie lubi stać pusta”.