Kierunek Chiny

W dniach od 3 do 7 września w ramach największego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Fringe w Pekinie zostaną zaprezentowane dwa spektakle Teatru Dramatycznego: „Glany na glanc” Davida Gow’a oraz „Emigranci” Sławomira Mrożka, oba w reżyserii Krzysztofa Rekowskiego. Przeprowadzone zostaną także warsztaty dramatopisarskie w Central Academy of Drama.

 

 

Festiwal: Beijing Fringe Festival skierowany jest głównie do młodej publiczności i twórców, a jego celem jest promocja w Chinach teatru niezależnego, ambitnego i nowatorskiego. Program pierwszych dwóch edycji obejmował wyłącznie produkcje chińskie, natomiast od 2010 roku festiwal stał się wydarzeniem międzynarodowym. Jego organizatorem jest Beijing Young Dramatists’ Association z panem Meng Jinghui, znanym reżyserem i znawcą teatru, na czele. W ramach współpracy festiwalu z Ambasadą RP w Pekinie podczas poprzednich edycji zostały zaprezentowane także produkcje z innych regionów Polski.

 

 

Projektem „Kierunek Chiny” zostanie zainicjowana promocja  na arenie międzynarodowej najbardziej wartościowych zjawisk kultury polskiej, ukazanie różnorodności prezentacji polskiej twórczości, jak również dokonań wybitnych polskich artystów w ramach prestiżowych światowych przedsięwzięć kulturalnych.

 

 

Ogólna koncepcja projektu:

 

Chiny i Polska mało wiedzą o sobie nawzajem, szczególnie w aspekcie legend, postaci z przeszłości lub teraźniejszości, ludzi często zapomnianych nawet w kraju pochodzenia. Takie opowieści budują historię miejsc, a upowszechnianie wiedzy o nich ułatwia zrozumienie ich kultury. Głównym celem projektu jest przybliżenie tych kultur, w kontekście niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz ludzi, uczestników projektu podczas współpracy artystycznej.

 

 

Projekt „Kierunek Chiny” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

mkidn logo