Kierunek Charków

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego realizujemy zadanie „Kierunek Charków”.

 

Celem projektu jest nawiązanie nowych relacji z państwami Partnerstwa Wschodniego poprzez prezentację dwóch spektakli z repertuaru Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Teatrze Dramatycznym im. Tarasa Szewczenki w Charkowie na Ukrainie. We wrześniu spektakle: „Balladyna” – na podstawie wybitnego dzieła polskiego autora Juliusza Słowackiego oraz „Romeo i Julia” –  Williama Shakespeare’a pozwolą na ukazanie twórczości polskiego pisarza, aktorów i innych twórców.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.