Zamówienia publiczne

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – usługa reklamowa Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w Internecie

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującej usługi:

 

Usługa reklamowa w Internecie prowadzona w oparciu o kampanie: kampania o celu Ruch (Facebook), kampania o celu Aktywność (Facebook), kampania o celu Zasięg (Facebook), kampania o celu Świadomość i zasięg marki (Youtube), kampania o celu Ruch w witrynie (Google Ads) a także przygotowanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 6 grudnia 2021 r. do godz. 12.00

 

Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty cenowej wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami może być złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: ubondaruk@dramatyczny.pl lub drogą pocztową na adres: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok, lub osobiście w pok. nr 3.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty.

Formularz oferty cenowej