Zamówienia publiczne

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wyjazdów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Elektryczna 12, 15-080 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującej usługi:

 

kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wyjazdów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w związku z realizacją projektów: „Kierunek Telawi” oraz „Kierunek Erywań” współfinansowanych ze środków z budżetu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Województwa Podlaskiego:

 

– do Telawi (Gruzja) – w terminie od 3 do 9 listopada 2021 r. – 22 osoby,

– do Erywania (Armenia) – w terminie od 7 do 15 grudnia 2021 r. – 21 osób.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 22 października 2021 r. do godz. 12.00

Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty cenowej wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami może być złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: jstepaniuk@dramatyczny.pl lub drogą pocztową na adres: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Branickiego 15, 15-085 Białystok, lub osobiście w pok. nr 3.

Zaproszenie do złożenia oferty wraz ze specyfikacją. 

Formularz oferty cenowej. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.