Załącznik nr 1 – HARMONOGRAM PROGRAMU

HARMONOGRAM ZAJĘĆ / STYCZEŃ – LUTY 2014

14 stycznia 2014
Inauguracja programu / Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia

18 stycznia 2014
9.00 – Akcja: integracja / Marzena Pawelska / 2 h
Muzeum Wojska w Białymstoku, Sala Rycerska
11.30 – Zasady funkcjonowania instytucji kultury CLZ / Jerzy Szerszunowicz / 1,5 h
Centrum im. Ludwika Zamenhofa

1 lutego 2014
11.00 – Animacja kulturalna. Działania z ludnością lokalną / 1,5 h
Galeria im. Sleńdzińskich, ul. Legionowa 2
12.45 – Diagnoza w działaniu. Jak badać społeczności i dobrze się bawić / 1,5 h
Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, ul. Legionowa 2
Prowadzenie: Ilona Majewska, Katarzyna Siwerska, Krzysztof Wróbel

11 lutego 2014 (grupa I)
Techniki wyobraźni / Agnieszka Korytkowska-Mazur / 3 h
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, ul. Elektryczna 12
wejście od ulicy Elektrycznej, zbiórka przy portierni
godzina do ustalenia (od 12.00 do wieczora)

21 lutego 2014
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Bibliotece Uniwersyteckiej /1,5 h
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia

27 lutego 2014 (grupa I)
13.30 – Warsztaty w pracowni modelatorskiej / Danuta Kuźmicz, Grażyna Kryś-Lelusz / 2 h
Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki
Zbiórka: warsztaty przy ul. Branickiego (obok zakładu pogrzebowego)
Tworzenie scenariusza zajęć edukacyjnych – przeniesione na inny termin

28 lutego 2014 (grupa II)
13.30 – Warsztaty w pracowni modelatorskiej / Danuta Kuźmicz, Grażyna Kryś-Lelusz / 2 h
Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki
Zbiórka: warsztaty przy ul. Branickiego (obok zakładu pogrzebowego)
Tworzenie scenariusza zajęć edukacyjnych – przeniesione na inny termin