Sopoćko

Scenariusz, reżyseria

Sopoćko

Scenariusz, reżyseria

Ksiądz Michał Sopoćko był kapłanem głębokiej wiary i  wielkiej pokory. Niezłomnie zabiegał o ustanowienie w kalendarzu Święta Miłosierdzia Bożego. Tę misję przekazała  mu w spadku siostra Faustyna Kowalska, prosta zakonnica, dotknięta  bożym palcem w postaci niezwykłych objawień/spotkań z Chrystusem. I właśnie o źródło wiary, o  kontakt Boga ze zwykłym człowiekiem, rzecz się rozbiła. Ksiądz Michał i siostra Faustyna dali mistycznym epifaniom wiarę, książęta kościoła – długo  od tej wiary ich odsądzali. Oboje nie doznali za życia spełnienia swoich świętych planów, wprost przeciwnie – na drodze do ich urzeczywistnienia przeżyli  wiele cierpień, a nawet upokorzeń. Trzeba było długiego czasu i  duchowej charyzmy wielkiego Papieża, Jana Pawła II, żeby przed obojgiem otwarła się droga do świętości.

 

Nasz spektakl to rodzaj duchowego testamentu  księdza Sopoćki, próba uchwycenia istoty jego wiary. A że wiara umyka rozumowi, a jej domeną są uczucia i wyobraźnia, to na osnowę spektaklu wybraliśmy najpiękniejszą poezję wiary – Psalmy.

 

 

W scenariuszu spektaklu wykorzystano fragmenty „Sopoćko. Nieznane przesłuchanie spowiednika św. Faustyny” Adama Jakucia.

 

 

Realizatorzy:

Scenariusz, reżyseria

Scenografia

Choreografia

Przygotowanie wokalne

Asystent reżysera

Inspicjent