Każdą historię trzeba zacząć od jakiegoś punktu w czasie.
Historię teatru w Białymstoku zaczynamy od 1924 roku, choć zapewne sama idea białostockiego teatru pojawiła się w głowach i sercach mieszkańców grubo przed tą datą. Kończymy ją na 1949 roku, ale nie jest to nasze ostatnie słowo. Zbieramy materiały, przeszukujemy archiwum.
Ciąg dalszy nastąpi.

Teatr i Białystok w roku
1930

Scena białostocka wiąże się z grodzieńskim zespołem Teatru Objazdowego Samorządów Województwa Białostockiego. Wszystkie sztuki wystawione w Grodnie mają też premierę w Białymstoku.

Polska w roku
1930

W Warszawie otwarto stadion Legii.

Wybory brzeskie - przedterminowe wybory do Sejmu RP. Aresztowanie przywódców Centrolewu i osadzenie ich w więzieniu wojskowym w Brześciu nad Bugiem na czas wyborów. 

Świat w roku
1930

Po raz pierwszy Myszka Miki wystąpiła jako bohaterka komiksu;

Duński malarz Einar Wegener przeszedł chirurgiczną operację zmiany płci i odtąd nazywał się jako kobieta Lili Elbe - była to pierwsza osoba na świecie, która chirurgicznie zmieniła płeć.

Wielki Kryzys: Prezydent USA Herbert Hoover wystąpił w Kongresie o przyznanie 150 mln dolarów na roboty publiczne, by stworzyć nowe miejsca pracy i pobudzić ekonomię. 

*
Materiały dotyczące rozwoju i losów teatru w Białymstoku pochodzą z książek: "Białystok nie tylko kulturalny. Część I", "Białystok nie tylko kulturalny. Część  II" autorstwa Małgorzaty Dolistowskiej, Jolanty Szczygieł-Rogowskiej, Joanny Tomalskiej.