Teatr i Białystok w roku 1938


27 grudnia. Pierwsze przedstawienie w nowo wybudowanym Teatrze Miejskim im. Marszałka Piłsudskiego. Wystawiono „wesołą komedię” Kiedrzyńskiego „Cudzik i S-ka” w wykonaniu zespołu Teatru Objazdowego.
Polska w roku 1938


Ogłoszenie polskiego ultimatum wobec Litwy. Polska zażądała nawiązania normalnych stosunków dyplomatycznych, co w praktyce oznaczało uznanie przez Litwę istniejących granic, a wiec przynależności Wileńszczyzny do Polski. 

Wojska polskie wkroczyły na czechosłowackie Zaolzie.
Teatr i Białystok w roku 1938


Hiszpańska wojna domowa: około 700 osób zginęło w atakach frankistowskiego lotnictwa na Barcelonę i Walencję. 

W sprzedaży ukazuje się nylonowa szczoteczka do zębów.

Wejście wojsk niemieckich na terytorium Austrii i wcielenie jej do Rzeszy (Anschluss Austrii).
Materiały dotyczące rozwoju i losów teatru w Białymstoku pochodzą z książek: „Białystok nie tylko kulturalny. Część I”, „Białystok nie tylko kulturalny. Część II”

autorstwa Małgorzaty Dolistowskiej, Jolanty Szczygieł-Rogowskiej, Joanny Tomalskiej.