Teatr i Białystok w roku 1930


Scena białostocka wiąże się z grodzieńskim zespołem Teatru Objazdowego Samorządów Województwa Białostockiego. Wszystkie sztuki wystawione w Grodnie mają też premierę w Białymstoku.
Polska w roku 1930


W Warszawie otwarto stadion Legii.

Wybory brzeskie – przedterminowe wybory do Sejmu RP. Aresztowanie przywódców Centrolewu i osadzenie ich w więzieniu wojskowym w Brześciu nad Bugiem na czas wyborów. 
Teatr i Białystok w roku 1930


Po raz pierwszy Myszka Miki wystąpiła jako bohaterka komiksu;

Duński malarz Einar Wegener przeszedł chirurgiczną operację zmiany płci i odtąd nazywał się jako kobieta Lili Elbe – była to pierwsza osoba na świecie, która chirurgicznie zmieniła płeć.

Wielki Kryzys: Prezydent USA Herbert Hoover wystąpił w Kongresie o przyznanie 150 mln dolarów na roboty publiczne, by stworzyć nowe miejsca pracy i pobudzić ekonomię. 
Materiały dotyczące rozwoju i losów teatru w Białymstoku pochodzą z książek: „Białystok nie tylko kulturalny. Część I”, „Białystok nie tylko kulturalny. Część II”

autorstwa Małgorzaty Dolistowskiej, Jolanty Szczygieł-Rogowskiej, Joanny Tomalskiej.