Teatr i Białystok w roku 1928


W budżecie miejskim ujęto w inwestycjach budowę Teatru Miejskiego na 800 miejsc.

Listopad. Posiedzenie białostockiej Rady Miejskiej. Wniosek o wybudowanie trwałego i żywego pomnika w postaci Domu Ludowego im. Marszałka Piłsudskiego z salą teatralna na 1000 osób, salą odczytową, biblioteką i czytelnią. Miejsce: plac przy zbiegu ulic Pałacowej i Branickiego (część Ogrodu Miejskiego). Budżet: 45 000 zł. 

Występy zespołu Teatru Narodowego w Warszawie, stołecznego Teatru Polskiego z Aleksandrem Węgierką.
Polska w roku 1928


Powstała Liga Ochrony Przyrody;

W Warszawie powstała Biblioteka Narodowa;

Otwarcie fabryki Ursus pod Warszawą;

Kościół katolicki w Polsce zmienił przysięgę ślubną dla kobiet, usuwając fragment zobowiązujący kobietę do posłuszeństwa mężowi;

Powstały Polskie Linie Lotnicze LOT.
Teatr i Białystok w roku 1928


Lew Trocki został zesłany do Ałma-Aty.

Nieudany zamach bombowy na Benito Mussoliniego w Mediolanie – zginęło 17 osób

Michaił Bułhakow zaczął pisać powieść „Mistrz i Małgorzata”;
Materiały dotyczące rozwoju i losów teatru w Białymstoku pochodzą z książek: „Białystok nie tylko kulturalny. Część I”, „Białystok nie tylko kulturalny. Część II”

autorstwa Małgorzaty Dolistowskiej, Jolanty Szczygieł-Rogowskiej, Joanny Tomalskiej.